Seen from Space: Zijn jonge Belgen mature gebruikers van sociale netwerken?

FacebookTwitterLinkedIn

“Facebook wordt nog slechts door een derde van de Amerikaanse tieners gebruikt”, kopte Trends vorige maand, verwijzend naar de resultaten van een Amerikaans onderzoek bij de 13-17-jarigen. In België beschikken wij niet over een kijkcijfermonitoringsysteem voor dit segment, maar de Global Web Index verschaft ons kwartaalgegevens over de leeftijdsgroep 16-64 jaar, die in fijnere segmenten kan worden uitgesplitst, met name die van de jongsten in de steekproef, de jongeren onder 25 jaar.

In deze populatie is de evolutie zeer merkbaar: van 2017 tot 2022 is het aantal respondenten dat verklaart minstens wekelijks Facebook te gebruiken met een derde gedaald, van 91% tot 62%. Het contrast is des te opvallender omdat Facebook grosso modo standhoudt bij de hele Belgische bevolking die door het GWI bestudeerd wordt, wat wijst op een onmiskenbare veroudering van de gebruikers. Dit lijkt de stelling te staven dat tieners en jongeren Facebook links laten liggen, nu hun ouders (en grootouders) er almaar meer aanwezig zijn.

De Amerikaanse studie wijst op de gelijktijdige opmars van TikTok , die ook in Frankrijk kan worden waargenomen, met één nuance: de spectaculaire groei die in 2020 en 2021 werd vastgesteld, lijkt in de eerste helft van 2022 te zijn gestopt. Van januari tot juni van dit jaar is Instagram de ster bij de jongeren onder 25 jaar, met een wekelijks bereik van 76%. En toch is Instagram niet meer op zijn hoogtepunt: met bijna 85% in de eerste helft van 2020 was het al gedaald tot 80% een jaar later en wordt het nu gebruikt door ¾ van de jongeren onder de 25 jaar.

Vergelijkbare bevindingen in de rest van de rangschikking: Youtube deed het beter in 2020 en daalt voor het tweede jaar op rij bij de 16-24-jarigen. Hetzelfde geldt voor Messenger. Snapchat houdt min of meer stand. WhatsApp doet het beter dan in 2021, maar zit op het niveau van twee jaar geleden.

Kortom, in het bestudeerde universum is de tijd van ongebreidelde groei voorbij. Dit gezegd zijnde, blijven de jongeren onder 25 jaar – veruit – de grootste gebruikers van sociale media. In de eerste helft van 2022 verklaarden de Belgen tussen 16 en 24 jaar meer dan 5 merken te gebruiken in een gemiddelde week, tegenover 4 bij de 25-34-jarigen en minder dan 3 bij de 55-64-jarigen. Wellicht zijn ze minder frequente en meer mature gebruikers, maar de jongvolwassenen blijven heavy users van sociale netwerken en ze blijven aldus beantwoorden aan hun imago.

Redactie: MM.