Afschaffing van de 15% bureaucommissie: UBA publiceert Position Paper

FacebookTwitterLinkedIn
UBA Belgium

In juni 2015 besloot Medialaan om de bureaucommissie van 15% af te schaffen vanaf 1 januari 2016 met als doel in een convergerende en digitale wereld meer uniformiteit te krijgen.

De adverteerders zagen in de afschaffing van de bureaucommissie een stap in de juiste richting voor een transparanter prijsbeleid en waren vragende partij voor een harmonisering. Het oorspronkelijk goed bedoeld initiatief heeft helaas niet geleid tot een eenduidige implementatie. De verschillende regies hebben gekozen voor verschillende systemen en dit zorgt voor onduidelijkheid.

UBA is voorstander om de voormalige bureaucommissie en de nog bestaande surcommissie in mindering te brengen van de bruto-tarieven, maar dan op een eenvormige en transparante manier. De adverteerders vragen een verdere harmonisatie en een uniform systeem, wat meer transparantie en duidelijkheid in de prijszetting van media kan brengen. Dit standpunt wordt toegelicht in de UBA Position Paper.