“Inclusief communiceren is meer dan kleurrijk communiceren: het heeft ook met jezelf te maken” – Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam)

FacebookTwitterLinkedIn

Als je wil dat niemand uit de communicatieboot valt, moet je aandacht hebben voor alle diverse groepen die binnen de samenleving bestaan”. Communicatiewetenschapper Ingrid Tiggelovend van Studio Sesam werkt al jaren aan diversiteitscommunicatie en richt zich nu specifiek tot de MarCom-wereld.

Open een brochure, beluister een radiospot of bekijk de commercials op tv. Vaker dan niet zul je een standaardgezinnetje horen en zien: een blank gezin bestaande uit een man, een vrouw en twee kinderen. Geen enkel probleem: deze gezinnen bestaan daadwerkelijk en dat weten communicatieprofessionals. Logischerwijze is er een commerciële reden voor de targeting van een groep die men beschouwt als de grootst gemene deler van de samenleving.

Wanneer wordt het pas een probleem? Als alle communicatie over de samenleving heen systematisch volgens dit principe verloopt, de maatschappij op die manier niet representatief weerspiegeld wordt en al dan niet onbewuste negatieve stereotypen steeds bevestigd worden.

“Ik begon mijn loopbaan tijdens de vorige pandemie, tijdens de aidscampagnes, en toen besefte ik hoe belangrijk communicatie en marketing zijn als je iedereen wil bereiken: het gaat soms over leven en dood” – Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam)

Hoe ga je zulke valkuilen uit de weg in je communicatiekeuzes en zorg je voor een gepaste weerspiegeling van de samenleving? Concrete handvaten krijgen MarCom-professionals in het boek Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing door Ingrid Tiggelovend, in samenwerking met Arteveldehogeschool en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Ingrid Tiggelovend (midden) tijdens een boekvoorstelling met Studio Sesam (18 maart 2022)

Concreet: “In het boek vind je de tendensen in de samenleving, met onderzoek en verwijzingen naar websites. Alle handvaten staan erin beschreven met heel veel voorbeelden. Op het einde van elk hoofdstuk staan er ook vragen die bedrijven of organisaties kunnen bespreken in hun team, want ‘Denken rond inclusief communiceren, dat begint bij jezelf”, vertelt Ingrid Tiggelovend over het boek Diversiteitscommunicatie.

“Als ik een opleiding geef, zeg ik altijd ‘Als Greta Thunberg, die 16 jaar is, erin slaagt om de wereld te veranderen, dan gaan wij hooggeschoolden er toch wel in slagen om in onze organisatie te werken aan die diversiteitsboodschappen’” – Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam)

Organisaties die zeggen: ‘Wij bereiken alleen een verouderd publiek en niet meer de jongeren. Laat staan de mensen met een migratieachtergrond’. Dan groeit de urgentie en wordt er gewerkt aan een diversiteitsbeleid”, legt Ingrid Tiggelovend uit.

Ingrid Tiggelovend (rechts van spreker) tijdens een opleiding Diversiteitscommunicatie

Er wordt al langer gesproken over een diversiteitsbeleid, al jaren wordt de noodzaak ervan benadrukt. Maar die vraag om een beleid en dito communicatie blijft. “Het gaat heel traag. Maar soms kan het snel, bijvoorbeeld mensen doen stoppen met roken is heel snel gegaan: dat bracht een erg snelle wenteling in ieders hoofd, in het beleid enz.

“Mensen willen vaak wel inclusief communiceren, maar de urgentie is er meestal nog niet. Pas als de urgentie groot is, begint er iets te veranderen” – Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam)

Wat kun jij doen als organisatie?

(1) Zet in op een actief diversiteitsbeleid, want “diversiteit genereert diversiteit”. Denk aan VRT, dat achter de schermen stevig inzet op diversiteit onder de medewerkers en dat bijgevolg ook vertaald krijgt op het scherm.

(2) Maak je aanbod integraal toegankelijk: “10% à 16% van de bevolking heeft een beperking. Dat is geen klein aantal”, benadrukt Ingrid Tiggelovend.

(3) Maak connectie met de doelgroep: “Hou de vinger aan de pols en kom via laagdrempelig veldonderzoek in contact met mensen waarmee je normaal gezien niet in contact komt.

(4) Diversifieer in media, maar ook in kanalen. “93% van de Vlamingen heeft een smartphone, maar slechts 1 op 5 is mee met alle snufjes: de digitale kloof bestaat”. Probeer dus toch ook traditionele media mee te nemen in je mix als je iedereen wil bereiken.

(5) Schrijf helder en inclusief: doe een sensitivity check. Ingrid Tiggelovend verwijst hierbij graag naar het YouTube-filmpje met Raf Njotea voor uitleg rond onder andere het ‘dekoloniseren’ van de taal.

(6) Doe in diezelfde trant een image check. “Zijn de beelden die we willen gebruiken representatief, herkenbaar en aanvaardbaar voor de mensen die we willen bereiken?”, en evengoed “Doe aan counterframing: doe net het tegenovergestelde van de clichés en doorprik ze”.

(7) Laat de organisatie mee aansturen door de doelgroep zelf. Zo zul je bijna als vanzelf meteen oppikken hoe je communiceert en wat al dan niet werkt.

 

 

Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam) is uitgever van enorm diverse kinderboeken en introduceert daarnaast ook nieuwe diverse talenten in de boekenwereld.

Het boek Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing is verkrijgbaar via Studiosesam.be, waar u ook terecht kan voor de kinderboeken.