Reach

Binnen een gegeven tijdsduur, het aantal verschillende gewogen individuen die zich voor een toestel bevinden (over het algemeen TV) gedurende een continu periode van minstens 15 seconden. In de balans wordt slechts rekening gehouden met die individuen die een contact hebben gehad met minstens 50% van de betrokken spot.