Infomercial

Reclameformaat dat langer duurt dan een klassieke spot (van 1 tot 30 minuten of meer), bedoeld om een gestoffeerde argumentatie over een product, service of merk te bieden.