Impact

Beoordeling van het effect van een reclamecampagne op een bevolking, door middel van memorisatie, herkenning en waardering of eender welke andere score met betrekking tot de campagne.