Bereik Laatste Periode (affichage)

Het aantal mensen dat verklaart de dag ervoor op 1 of meer affichageplaatsen te zijn voorbijgekomen.