In-script Sponsoring

Een specifieke vorm van product placement waarbij het product een onderdeel wordt van het programmascript.