Gatz zorgt voor meer keuze in radiolandschap

FacebookTwitterLinkedIn

Vorige donderdag (22/12) heeft het Vlaams Parlement unaniem het ontwerp van decreet over de radio-omroeporganisaties goedgekeurd. Op vrijdag (23/12) heeft de Vlaamse regering, op voorstel van Minister van Media Sven Gatz, beslist hoe ze dat decreet zal uitvoeren. Ze stelde daarvoor een nieuw frequentieplan op.

Het radiodecreet bereidt het vrije radiolandschap voor op een digitale omschakeling via DAB+. De digitale omschakeling van de radiozenders van de VRT werd al eerder geregeld.

Om ook de landelijke commerciële radio’s (Q Music, Joe FM en Nostalgie) naar DAB+ te begeleiden worden de lopende vergunningen verlengd met vier jaar, tot einde 2021. Ten laatste 1 september 2018 moeten deze zenders ook op DAB+ uitzenden. Daarnaast wil minister Gatz het luisteraanbod verruimen met een nieuwe categorie radiozenders (commerciële netwerkradio’s). Tenslotte komt er een duidelijke versterking van de lokale radiozenders.

Om het nieuwe radiolandschap vorm te geven is een nieuw frequentieplan uitgetekend. Dat werd vandaag goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe frequentieplan actualiseert het FM-frequentieplan voor de particuliere radio.

Naast de bestaande pakketten van de landelijke omroepen, worden nieuwe frequentiepakketten voor de netwerkradio’s samengesteld. Er komen 4 netwerkradio’s met een dekking die vooral rond stedelijke regio’s is gesitueerd. Elk van deze radio’s zal meer dan 50% van de inwoners van Vlaanderen en Brussel bereiken. Voor de kandidaat-uitbaters van deze nieuwe categorie komt er een oproep in het voorjaar van 2017. Vast staat dat er één radiozender komt die Vlaamse en Nederlandstalige muziek zal brengen. De netwerkradio’s zullen een vergunning krijgen voor negen jaar. Ook zij zullen op DAB+ moeten uitzenden. De Vlaamse regering moet deze datum nog bepalen. Op termijn zullen er in een digitaal radiolandschap naast de radiozenders van de VRT dus 7 landelijke vrije zenders zijn.

Ook voor de lokale radio’s werden nieuwe frequentiepakketten samengesteld. Het frequentieplan voorziet dat er 131 lokale radio-omroepen kunnen worden erkend. Door het samenvoegen van frequenties kunnen er meer luisteraars bereikt worden. Een groter maar toch lokaal afgebakend gebied maakt het ook makkelijker om reclame-inkomsten te verwerven. Die ingreep in het frequentieplan zorgt ervoor dat de lokale radio’s worden versterkt. Ook voor deze radio’s volgt in het voorjaar een oproep en ze krijgen een vergunning voor negen jaar. Ze worden niet verplicht om in DAB+ uit te zenden.

In het kader van deze wijzigingen in het radiolandschap wordt binnen enkele dagen een ruime publieksbevraging opgestart. Die moet de nieuwe plannen breed bekend maken bij alle belanghebbenden, consumenten en gebruikers. “Op die manier wil ik voldoende transparantie bieden aan de beslissing van de Vlaamse regering over de voorwaarden en procedures voor nieuwe erkenningen en de wijzigingen in het frequentieplan”, zegt minister Gatz. “Zo kan iedereen zijn stem laten horen, vooraleer de Vlaamse regering het frequentieplan en de procedure voor de beoordeling van de kandidaat-radio’s definitief goedkeurt.”

Het is de bedoeling dat de nieuw vergunde radio’s met hun uitzendingen kunnen beginnen vanaf 1 januari 2018.

Bekijk alle details op de site van mediaminister Sven Gatz.