Dupuis Presse SA heeft de boeken neergelegd: stopzetting van de magazines Genieten en Media Marketing en de newsletter MM News

FacebookTwitterLinkedIn

Op 14 januari heeft Dupuis Presse SA de boeken neergelegd op de Rechtbank van Koophandel in Brussel.

 

De curator Luc Austraet is belast met het beheer van de activa gebonden aan het maandblad Media Marketing en de wekelijkse newsletter MM News. Naast de beide merken en de domeinnamen worden ook de database van abonnees en adverteerders aangeboden, evenals de bestanden en de software voor de ontwikkeling van de jaarboeken Media Plan en Marketing Book.

 

Er zijn diverse voorstellen voor een verderzetting van de activiteit.

 

Ook alle activa gebonden aan de titel Genieten zijn beschikbaar.