De CSA publiceert de resultaten van haar onderzoek naar gendergelijkheid in de audiovisuele beroepen

FacebookTwitterLinkedIn

Op donderdag 29 oktober presenteerde de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de resultaten van haar studie “Gendergelijkheid in de audiovisuele beroepen”. Deze studie maakt het mogelijk om een ​​gebrek aan specifieke analyses en statistische gegevens in de Federatie Wallonië-Brussel over dit onderwerp op te vullen.

De studie stelt een reeks observaties op met betrekking tot ongelijkheden tussen mannen en vrouwen binnen de audiovisuele beroepen. Sommige van deze bevindingen zijn gemeenschappelijk voor de audiovisuele industrie en voor veel professionele sectoren. Andere zijn specifiek voor de audiovisuele sector, met name atypische werktijden en onzekere werksituaties (freelancers en zelfstandigen) maar ook moeilijke toegang voor vrouwen tot bepaalde audiovisuele beroepen.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een analyse van 753 LinkedIn-profielen van audiovisuele mediaprofessionals, 404 vragenlijsten verzameld bij brede audiovisuele medewerkers, 22 semi-gestructureerde interviews met loontrekkende, zelfstandige en vrouwen die werken als freelancer en 16 vragenlijsten ingevuld door het management van audiovisuele mediadiensten en een analyse van de sociale rapporten van bedrijven.

Meer informatie vindt u in ons Franstalig artikel.