Pinakes Database: Een gestructureerde verzameling van overheidscontacten, met het overzicht van de nieuwe federale regering

FacebookTwitterLinkedIn

Dit nieuws valt buiten de normale media-actualiteit die we op de voet willen volgen met MediaSpecs, maar omdat we fan zijn van gestructureerde informatie en handige overzichten, willen we dit overzicht van onze Pinakes-collega’s delen.

Pinakes beschikt over de contactgegevens van 134.000 politici, ambtenaren en leidinggevenden in meer dan 26.500 overheidsdiensten en organisaties in België, Luxemburg en de Europese instellingen. Die zijn doorzoekbaar onder andere per categorie of per naam.

Klik door naar de Pinakes-website voor meer informatie.

In de Pinakes-database zal u ook contactinformatie van onze nieuwe regering aantreffen.

Nieuwe federale regering

Op donderdag 1 oktober legde de nieuwe federale regering de eed af. Hieronder haar samenstelling.

 • Alexander De Croo (Open Vld): Eerste minister;
 • Pierre-Yves Dermagne (PS): Vice-eersteminister en minister van Werk en Economie;
 • Sophie Wilmès (MR): Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Biculturele Instellingen;
 • Georges Gilkinet (Ecolo): Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Skeyes;
 • Vincent Van Peteghem (CD&V): Vice-eersteminister en minister van Financiën;
 • Frank Vandenbroucke (sp.a): Vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken;
 • Petra De Sutter (Groen): Vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken;
 • Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Vice-eersteminister en minister van Justitie en de Noordzee;
 • David Clarinval (MR): Minister van KMO’s, Middenstand, Zelfstandigen, Landbouw en Institutionele Zaken;
 • Karine Lalieux (PS): Minister van Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een beperking, belast met Beliris;
 • Ludivine Dedonder (PS): Minister van Defensie;
 • Zakia Khattabi (Ecolo): Minister van Milieu, Klimaat, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal;
 • Annelies Verlinden (CD&V): Minister van Binnenlandse Zaken;
 • Tinne Van der Straeten (Groen): Minister van Energie;
 • Meryame Kitir (sp.a): Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid;
 • Mathieu Michel (MR): Staatssecretaris van Digitale Agenda, Telecommunicatie, Administratieve vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen;
 • Thomas Dermine (PS): Staatssecretaris voor het Relanceplan, Wetenschapsbeleid en belast met het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen;
 • Sarah Schlitz (Ecolo): Staatssecretaris Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit;
 • Sammy Mahdi (CD&V): Staatssecretaris van Asiel en Migratie;
 • Eva De Bleeker (Open Vld): Staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken.