CIM onderzoekt de levensstijl van de Belgen

FacebookTwitterLinkedIn

Naast studies over het bereik van media voert het CIM jaarlijks ook enquêtes uit over de Belgische bevolking en haar levensstijl.

Met de Target Group Monitor (TGM) wil het CIM de consumptiegewoontes van de Belgen, hun levensstijl en hun uitrusting beter begrijpen. De TGM bevat meer dan 1.000 vragen over aankopen en attitudes van de consumenten: voeding, kleding, vervoer, huisvesting, vakanties, … bijna alles staat in de TGM. Het laatste onderzoek is uitgevoerd van november 2021 tot juni 2022 bij 3.944 personen.

De Consumer Decision Journey (CDJ) richt zich op het besluitvormingsproces van de consumenten. Met welke communicatiekanalen (touchpoints) hebben ze contact gehad? En welke rol speelden ze in hun besluitvormingsproces om producten of merken te kopen? In totaal werden 43 touchpoints bevraagd voor 15 verschillende sectoren, waarbij tussen oktober 2021 en mei 2022 maar liefst 67.595 sectorenvragenlijsten werden ingevuld.

De twee onderzoeken zijn gecombineerd om een unieke database met consumenteninzichten te creëren.

Opvallende resultaten

Welke producten worden het meest online gekocht? Letten Belgen op de ethische en ecologische aspecten van de producten die ze kopen? Reageren de Belgen op de stijgende energieprijzen? Gaan ze minder of meer op vakantie? En wat zijn de grootste evoluties ten opzichte van het vorige onderzoek?

Meer info in deze presentatie.