Belgen vertrouwen meer op traditionele media om zich te informeren

FacebookTwitterLinkedIn

Een meerderheid van de Belgen heeft meer vertrouwen in de traditionele media – televisie en geschreven pers – om zich te informeren, zo blijkt uit een enquête onder 55.347 Europese burgers van 15 jaar en ouder. Een meerderheid van hen is van mening dat zij onjuiste informatie en fake news kunnen herkennen.

Van de ondervraagde Belgen zei 62% onlangs ten minste één nieuwsbericht over de Europese Unie te hebben gelezen, gezien of gehoord. Dit ligt nog steeds onder het EU-gemiddelde van 72%, volgens het verslag. Zoals in de rest van Europa blijft de televisie in België de belangrijkste bron van informatie (70%), vooral bij ouderen. Bij de Belgen van 55 jaar en ouder loopt dit cijfer zelfs op tot 83%.

Bijna de helft van de Belgen tussen 15 en 24 jaar (49%) noemt sociale media en blogs als hun voornaamste informatiebron, terwijl op Europees niveau televisie de meest betrouwbare informatiebron blijft voor deze leeftijdsgroep, zo blijkt uit het verslag.

De openbare televisie- en radiodiensten worden in België als de meest betrouwbare informatiebronnen beschouwd (56%), gevolgd door de geschreven pers (51%) en de private televisie- en radiozenders (19%). Deze trend wordt ook waargenomen op het niveau van de 27 EU-lidstaten.

Bijna een op de vijf Belgen (19%) meent de afgelopen zeven dagen vaak of zeer vaak te zijn geconfronteerd met verkeerde informatie en fake news. Dit percentage loopt op tot 28% op Europees niveau, zo blijkt uit de enquête.

Een meerderheid van de Belgische deelnemers is van mening dat zij in staat zijn zowel verkeerde als valse informatie te herkennen: 9% is “zeer zeker” (tegenover 12% voor de EU) en 48% “tamelijk zeker” (52% voor de EU). Het vertrouwen om betrouwbare informatie van valse informatie te kunnen onderscheiden neemt af met de leeftijd en neemt toe met de opleidingsgraad.

Bron: Belga.