Art600: het nieuwe ijkpunt in de dagbladsector

FacebookTwitterLinkedIn

Vandaag verscheen in alle NP kranten voor het eerst het formaat Art600. Dat zal in de toekomst als referentie gelden voor andere formaten in de dagbladsector.

Dit is een belangrijke eerste stap in de standaardisatie van de advertentieformaten in de kranten. Het overstappen naar een tariefzetting op basis van CPM en het project om ook voor print via een aankoopplatform (vergelijkbaar met buymedia.be voor digital) te gaan werken, maken deze standaardisatie in de toekomst noodzakelijk.

Bij TV en Radio wordt steeds de 30” gehanteerd als referentie om de tariefzetting, de kost per GRP of CPM, de evolutie in de tijd of de vergelijking met de andere media te beschrijven. Kranten hebben ook nood aan een dergelijk referentieformaat, dat een correctere vergelijking met andere media mogelijk maakt. Dat formaat is bij voorkeur een weerspiegeling van het gebruik door de markt, en dat is niet de volle pagina, die al te vaak aanzien wordt als benchmark voor een krantencampagne.

Na analyse kwam het formaat Art600 uit de bus. Art600 verhoudt zich op eenzelfde manier tot de grotere en kleinere formaten als de 30” in TV en Radio dat doet. De oppervlakte is iets groter dan een halve pagina en vergelijkbaar met de “junior page”.

Op basis van dit referentieformaat, met index 100, krijgen alle andere formaten een tariefindex. NP speelt in deze evolutie een voortrekkersrol door de implementatie van Art600 op zijn tariefkaart voor 2018.