70% van alle supermarktbezoeken wordt voorafgegaan door luisteren naar de radio

FacebookTwitterLinkedIn

Var heeft beroep gedaan op het GfK Panel Services om de media-activiteiten van de verantwoordelijken voor aankoop binnen het gezin (VVA’s) in kaart te brengen net voor ze hun boodschappen doen in de supermarkt. Var wilde weten welke positie radio luisteren innam ten opzichte van kijken naar televisie, surfen op het internet en het lezen van kranten en magazines.

 

Het onderzoek verzamelde de media-activiteiten die aan 1.102 supermarktbezoeken voorafgingen bij ruim 5.000 gezinnen tussen 29 november en 17 december 2012. Hieruit blijkt dat radio met voorsprong het meest geconsumeerde medium is voor men de supermarkt binnengaat: 70% van de VVA’s tussen 18 en ouder luistert in de twee uren voor het supermarktbezoek en/of onderweg naar de supermarkt naar de radio en 71% van de VVA’s tussen 18 en 54 jaar.

 

Voor meer details verwijzen we u naar MediaSpecs Insights.