35 miljoen euro om de Vlaamse mediasector te digitaliseren

FacebookTwitterLinkedIn

De Vlaamse overheid zet 35 miljoen opzij voor het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Op 18 mei organiseerde WE MEDIA een infosessie om meer uitleg te geven over “de plannen die de Vlaamse overheid heeft om onze sector te ondersteunen en ons te helpen met de digitalisering”, aldus Marc Dupain van WE MEDIA.

Het Vlaamse relanceplan past in een totaalplan van de Vlaamse regering. Het bestaat uit een drietal hoofdstukken: het extra ondersteunen van Vlaamse audiovisuele content; mediawijsheid (daarmee richten we ons hoofdzakelijk tot de burger); en de digitale transformatie van de mediasector”, verklaart Dirk Vanhegen, Consultant voor het Departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse regering. Ook aanwezig vanuit de Vlaamse regering waren Herlinde Hiele en Jan Vermassen van het kabinet van minister Benjamin Dalle.

21 miljoen euro – call aan de sector

De 35 miljoen euro wordt verdeeld over meerdere projecten, waarvan 21 miljoen euro voor een call gericht aan mediabedrijven. Zij kunnen projecten indienen die bijdragen aan het “accelereren van het herstel en de transformatie van de brede Vlaamse mediasector door technologische innovatie”. Dit project zal ook kunnen gebruikmaken van het VLAIO-Instrumentarium, aldus Dirk Vanhegen.

Het vrij grote budget heeft ook als reden dat we beogen om er veel verschillende soorten van partijen bij te betrekken”, vertelt hij. “De hoofdlijnen daarin zijn om de vindbaarheid van Vlaamse mediacontent te verbeteren; het gebruik van digitale tools om contentcreatie beter te ontwikkelen; en nadenken over de mediaplatformen van de toekomst.

Crossmediaal meetsysteem

Het crossmediaal meetsysteem gaat in op de toenemende vraag vanuit de mediasector om een heel goed zicht te krijgen op hoe de Vlaming zich gedraagt op verschillende platformen. We zien dat de huidige onderzoeksmethodes vrij gefragmenteerd zijn. We willen komen tot een globaal dashboard dat laat zien hoe de Vlaming media consumeert”, legt Dirk Vanhegen uit. Het systeem zal niet alleen die informatie tonen, maar ook voorspellende modellen aanbieden.

Belangrijk is dat we dit willen openstellen voor álle media. Dit is een systeem voor grotere en kleinere media. We willen ook gebruikmaken van een voortraject dat bij de VRT ontstaan is vóór het relanceplan. Het ambitieniveau van dit crossmediaal meetsysteem is ruimer: we willen gaan naar een nieuw model. Het CIM zal daar een belangrijke rol in spelen.

Het tweede aspect binnen dat crossmediale is een multiplatform video order management systeem. Dat is een meer commerciële ambitie: we willen een one-stop-shop maken. Dat is het idee naar de reclamesector en de mediasector toe”, geeft Dirk Vanhegen mee. Daar is de vraag ‘Hoe gaan we proberen een aanbod te creëren dat de concurrentie kan aangaan met de grote jongens?’. “We zien veel mediacenten en advertentie-inkomsten wegvloeien naar de Googles, de Facebooks, de YouTubes. We willen een alternatief vormen: we kunnen met mediapartijen samen een mooi groot bereik genereren, maar we moeten dat wel faciliteren.

Mediahub

Wat je in Nederland hebt in Media Park in Hilversum – een connectiviteit via fiber voor alle spelers in dat Media Park -, dat willen we hier in Vlaanderen op een virtuele manier uitbouwen”, vertelt Dirk Vanhegen. “De betrokken partijen zijn evident de broadcasters, maar ook productiehuizen, softwarehuizen die technologie ter beschikking willen stellen enz.

De ambitie is om een connectiviteitslaag te maken waarbij enorm veel mediapartijen met elkaar geconnecteerd kunnen zijn: een technische infrastructuur die maakt dat audiovisuele content, data, teksten, fotomateriaal op heel eenvoudige manier kunnen gedeeld worden. Zodat we een heel snel, betrouwbaar, geconnecteerd Vlaams medianetwerk hebben en daarbij willen we inspelen op de nieuwe technologie van 5G die eraan komt.

Om een voorbeeld te geven: jullie hebben videocontent en jullie willen die ondertitelen. Dan zal je dit netwerk kunnen gebruiken om met een ondertitelaar de content aan te leveren. Hij plukt die van het netwerk, hij ondertitelt die en hij plaatst die er terug op. En jij kan het weer gebruiken. Denk ook bijvoorbeeld aan livestreamen van evenementen.