Wijzigingen bij Roularta Media

FacebookTwitterLinkedIn

Le Vif/L’Express + Le Vif Extra:
Het thema ‘Votre Argent: Pensions’ gepland op 4-11-11 in Le Vif Extra werd geschrapt maar is verschoven naar Le Vif/L’Express van 4-11-11. Het nieuwe thema voor Le Vif Extra 4-11-11 werd nog niet bepaald.

Trends N/F:
Het dossier ‘Trends Barometer’ voorzien op 30-6-11 werd geschrapt.