VIA is de nieuwe naam van ABMA-BVAM

FacebookTwitterLinkedIn

De ABMA-BVAM, die sinds 1994 de gemeenschappelijke belangen van de audiovisuele sector vertegenwoordigt, zal voortaan door het leven gaan als VIA. Waar de oorsprong van ABMA-BVAM eerder gericht was op de verdediging van de belangen, staat de ontwikkeling van de sector nu centraal. In een steeds sneller veranderend medialandschap waarin ‘traditioneel’ en ‘digitaal’ steeds meer door elkaar lopen, zijn er namelijk vele uitdagingen.

Het landschap is niet langer een gesloten ecosysteem. Technologie neemt een steeds belangrijkere plaats in en vormt de basis voor nieuwe opportuniteiten. Het meten van alle nieuwe platformen is tevens niet evident en vergt veel overleg. Al deze ontwikkelingen vragen een hogere graad van samenwerking.

VIA wil op al deze aspecten een actieve rol spelen. Om dat duidelijk te maken is een naamsverandering noodzakelijk. Het stelt ook een nieuwe website voor, waar naast de corporate informatie ook plaats is voor content die relevant is voor de sector. Dit zal vooral curatief gebeuren, waarbij het platform doorverwijst naar de verschillende bronnen die interessante informatie aanbieden.

Yves Gérard, werkzaam bij RMB en huidig voorzitter Raad van Bestuur, legt uit: “Het tweetalige ABMA-BVAM was dringend aan opfrissing toe en onze voorkeur ging uit naar een unieke en eenvoudige naam. Met de hulp van Today Agency hebben we gekozen voor VIA, die behalve het feit dat zowel de V (video) als A (audio) erin voorkomen, verder niet voor een afkorting staat. VIA geeft goed aan welke rol de associatie moet spelen: die van katalysator, van verbinding, van het openen van mogelijkheden. Met uiteraard steeds de bedrijven en hun belangen als onderliggende basis. Het logo geeft dat ook goed weer. De tegengestelde pijlen geven aan dat er zeer verschillende activiteiten onderdak vinden. Maar net zozeer dat de leden soms tegengestelde belangen hebben, die de associatie dient te overstijgen. De ontwikkeling van de sector staat centraal.”

VIA heeft 3 werkdomeinen gedefinieerd:

  • Gezamenlijke projecten. Vooral op het vlak van technologie is overleg wenselijk om een maximale overeenstemming na te streven die de ontwikkeling van de markt ten goede zal komen.
  • De kracht van media. VIA wil investeren in gezamenlijk onderzoek die de merites van het huidige aanbod, maar ook van de toekomstgerichte ontwikkelingen ondersteunen.
  • Meting en rapportering. De snelle veranderingen en nieuwe platformen zijn een grote uitdaging. Het samenbrengen van user-centric metingen waar het device centraal staat vergt vele nieuwe ontwikkelingen en discussies, waarbij het opbouwen van consensus een belangrijk onderdeel is.

De dagelijkse werking staat onder leiding van Wout Dockx, die sinds 1,5 jaar aan boord is. Hij rapporteert aan de voorzitter en aan de Raad van Bestuur die maandelijks samenkomt. De voorzitter wordt traditioneel gekozen voor een termijn van 1 jaar, met een ondervoorzitter die hem vervolgens opvolgt. Sinds de algemene vergadering van midden mei is Yves Gérard (RMB) aangesteld als voorzitter en Peter Quaghebeur (SBS Belgium) is ondervoorzitter.

De associatie verenigt de reclameregies DPG Media, IP Belgium, RMB, SBS Belgium en Var, en heeft daarnaast ook Brightfish en Belgium Television (AB3) als aangesloten leden.