Veiligheidsraad biedt geen perspectief: Beurzensector dagvaardt Belgische staat

FacebookTwitterLinkedIn

De beurzensector kreeg tijdens de laatste Veiligheidsraad nog steeds geen perspectief. Het water staat intussen aan de lippen van de meeste beurscomplexen, -organisatoren en -toeleveranciers. Op 15 juli vindt de volgende Veiligheidsraad plaats. Ondertussen oordeelde de Raad van State dat de overheid de kans moet krijgen duidelijke vooruitzichten te bieden tijdens de komende Nationale Veiligheidsraad van 15 juli (zie update onderaan artikel).

Met deze dagvaarding tracht de vakvereniging Febelux samen met 5 prominente leden de politici te overtuigen om de beurzensector opnieuw veilig aan de slag te laten gaan vanaf 1 augustus.

Uiterlijk 15 juli 2020 moet een beslissing genomen worden omtrent het lot van beurzen middels een ministerieel besluit, waarbij bij miskenning van deze verplichting een dwangsom wordt opgelegd aan de gedaagde van 100.000€ per dag vertraging.

Op vrijdag 3 juli 2020 werden federaal minister De Crem en eerste minister Wilmès gedagvaard door:

  • Febelux,
  • EasyFairs (Flanders Expo, Antwerp Expo, Nekkerhal, Namur Expo, …),
  • Kortrijk Expo,
  • The Fair Experts (Matexpo, …),
  • Fisa Livecom (Batibouw, Cocoon, …)
  • en BeMatrix.

In het ministerieel besluit van 30 juni jl. laat de overheid opnieuw toe om vanaf 1 augustus aanvragen in te dienen om events te organiseren van meer dan 800 personen, maar slechts beperkt tot ‘zittende’ events. De facto worden beurzen (bewegende events) uitgesloten. Congressen, zittende concerten, maar ook shoppingcentra, markten en kermissen mogen opnieuw opstarten, maar beurzen niet. Voor beurzen is er ook geen heropeningsdatum vastgelegd.

Risico op massaal banenverlies en faillissementen

Zodoende riskeert de hele keten binnen deze sector ten onder te gaan. Hallenuitbaters, organisatoren en toeleveranciers zitten sinds 11 maart zonder activiteit en dreigen nu tot het eind van het jaar of nog langer stil te vallen.

De sector stevent af op massaal banenverlies en faillissementen. Inmiddels is er in de omringende landen wel reeds een heropening of een heropeningsdatum, hetgeen zelfs als effect kan hebben dat sommige Belgische beurzen (definitief?) dreigen te verdwijnen naar het buitenland”, bevestigt Ann Pelgrims, Association Manager van Febelux, de vakvereniging van beurzen en congressen.

De beurzensector had nochtans samen met de Events Alliantie gewerkt aan de ontwikkeling van de Covid Event Risk Model, dat sinds deze week ter beschikking gesteld werd door de overheid om gecontroleerd veilige events weer toe te staan. Er was een goedgekeurd Exitprotocol Events dat erop wees dat ook beurzen hiervan zouden mogen gebruik maken, doch sloop het woordje ‘zittend’ in extremis in het ministerieel besluit.

Dirk Van Roy, CEO EasyFairs België: “Het gebrek aan ‘einder’ is dodelijk voor de beurssector, in het bijzonder omwille van de voorbereidingstijd die de organisatie van een vak- of publieksbeurs met zich meebrengt. Er is geen enkele zekerheid of de beurzen die nog in de loop van dit jaar of begin volgend jaar staan ingepland, kunnen doorgaan. Het spreekt voor zich dat geen standhouders kunnen gevonden worden voor een beurs waarvan het onzeker is of ze al dan niet kan doorgaan. Publiciteitskosten zijn in dergelijke omstandigheden nutteloos. Aldus dreigt de gehele beurssector te imploderen”.

Wij vragen niet om geld. Wij willen gewoon opnieuw veilig kunnen werken! Door het uitblijven van perspectief hebben wij nu reeds moeten beslissen om dit najaar de beurzen Cocoon en het Brussels Voedingssalon te cancellen. Indien wij tegen 15 juli geen duidelijk perspectief krijgen dreigen ook het Vakantiesalon en Batibouw te verdwijnen van de kalender. Deze beurzen zijn niet alleen belangrijk voor ons als organisator, voor Brussels Expo en voor alle toeleveranciers maar vooral ook voor de sectoren die zij dienen. Bedrijven in de bouwsector halen zo tot 40% van hun jaarlijks zakencijfer op of dankzij Batibouw volgens onze laatste exposantenpoll”, geeft Frédéric François, CEO Fisa, mee.

Basisprincipes worden niet gerespecteerd

Op grond van deze elementen hebben wij onze advocaat gemandateerd om de Belgische staat te dagvaarden omdat wij van mening zijn dat de Belgische staat hierin slecht gehandeld heeft en een aantal basisprincipes niet respecteert“, zo staat in het persbericht van Febelux te lezen.

Het middel dat het meest tot de verbeelding spreekt betreft de schending van het gelijkheidsbeginsel. Beurzenhallen en winkelcentra zijn vanuit het coronaperspectief zeer vergelijkbare bedrijvigheden. Men ziet zodoende niet in welke redelijke verantwoording kan bestaan om beurzen anders te behandelen dan winkelcentra. In de dagvaarding wordt toegelicht dat beurzen zelfs heel wat beter dan winkelcentra kunnen helpen om een verdere coronabesmetting te vermijden.

Update 10 juli: Raad van State geeft Belgische Staat respijt tot 15 juli om beslissing rond beurzen te nemen

De situatie werd deze morgen aangeklaagd bij de Raad van State, die oordeelde dat de overheid de kans moet krijgen duidelijke vooruitzichten te bieden tijdens de komende Nationale Veiligheidsraad van 15 juli. Doordat op 16 juli ook de Brusselse kortgedingrechter zich over de kwestie zal buigen, hoopt de sector dan ook dat de overheid deze ultieme kans zal grijpen om beurzen en congressen eerstdaags een concrete datum te geven om op een veilige en betrouwbare wijze opnieuw op te starten.

Wij zien geen enkele reden waarom winkelcentra al weken open zijn en de beurssector tot op vandaag zelfs geen perspectief op heropening kan worden geboden. De houding van de Belgische overheid staat daarmee in schril contrast met de ons omringende landen, waar beurzen al toegelaten zijn of een concrete datum kennen om opnieuw van start te gaan”, zegt Dirk Van Roy.

Dat de vraag zeer acuut is, werd vorige week nogmaals onderstreept door het faillissement van Conceptum, organisator van beurzen zoals het Vakantiesalon Antwerpen, de Belgian Boat Show, Megavino, Sfeer & Countryside. Een drama dreigt, en elke dag zonder concrete datum voor opstart is er daarom één te veel. Zelfs in Nederland, waar het perspectief voor heropstart op 1 september er al veel langer is, werden de voorbije weken al minstens 5 faillissementen in de sector uitgesproken, wat nogmaals de ernst van de situatie onderlijnt. Dit kan zo niet verder”, eindigt Frédéric François.