UMA analyseert mediaruimtekosten: evolutie 2007-2012

FacebookTwitterLinkedIn

Zoals elk jaar analyseert de UMA (United Media Agencies) de evolutie van de mediakostprijs in ons land.

 

Deze analyse legt de link tussen de evolutie per media van de brutotarieven en die van de kost/1000 contacten, afgeleid uit de laatste CIM-studie.

 

Deze evoluties worden jaar na jaar gevolgd, over een periode van vijf jaar. In dit geval gaat het om de periode van 2007 tot 2012.

 

Wat moeten we onthouden?

 

Terwijl de algemene economische inflatie met 13,6% stijgt, blijven de Belgische media relatief redelijk. De kostprijs voor ‘alle media` nam tussen 2007 en 2012 slechts toe met 2,5% en zelfs de stijging van de kost/1000 contacten ligt lager (+9,6%).

 

In de meeste traditionele media – met uitzondering van televisie (waar de prijs van een gemiddelde spot tussen 2012 en 2011 met 10% daalt) en radio (die stabiel blijft) – blijven de bruto-tarieven jaar na jaar stijgen. Het is dus beter zich niet op deze tarieven te baseren.

 

Wat wel telt, is de kost per duizend contacten, aangezien die berekend wordt op basis van de laatst beschikbare CIM-bereikstudie. Dan blijkt dat deze laatste in de meeste media min of meer aanzienlijke schommelingen kent, in uiteenlopende richtingen naargelang het jaar.

 

In vergelijking tot 2011 wordt de kost/1000 contacten als volgt gekenmerkt:

–    Dalend in de dagbladpers (-4,5%), radio (-3%) en bioscoop (-6%)

–    Stabiel voor televisie

–    Stijgend voor de magazinepers (+5,1%), affichage (+2,1%) en internet (+8,2%)

 

Tot slot herinneren we eraan dat om de ‘totale media` cijfers te berekenen, de evolutie van de mediakosten en de kost/1000 contacten rekening houdt met een weging die voor elk jaar gebaseerd is op het aandeel van elk medium (behalve de gratis regionale pers) in de MDB-pige, of gevolgd wordt door de reclamedruk uitgedrukt in bruto tariefwaarde.

 

Verdeling van de mediabestedingen (MDB):

 

Meer info op MediaSpecs Insights.