TV-Barometer van RMB bijgewerkt

FacebookTwitterLinkedIn

Televisie is een medium dat voortdurend evolueert, zowel qua tv-consumptie als -meting. Tegenwoordig verschaft de Audimetrie ons niet enkel informatie over de klassieke tv-consumptie, maar ook learnings over minder courante praktijken: gebruik van het tv-scherm voor andere activiteiten, uitgesteld tv-kijken, tv-consumptie samen met gasten, enz.

 

Het RMB-Marketingteam verzamelt al deze informatie in één enkele ’tv-barometer’. De cijfers van het eerste semester 2016 zijn vanaf nu beschikbaar.

 

Beknopt, te onthouden voor 2016?

 

Het tv-scherm wordt niet enkel gebruikt voor de klassieke tv-consumptie, maar ook voor tal van andere activiteiten. Dit ‘Other Screen Usage‘, dat stabiel blijft ten opzichte van 2015, bedraagt 18% van de totale consumptie in het Zuiden en 12% in het Noorden. Een groot deel van het OSU gebeurt via de settopboxen (64% in het Zuiden vs. 59% in 2015; 63% in het Noorden vs. 66% in 2015).

 

Wat het traditionele tv-kijken betreft, heeft het medium nog zeer mooie jaren voor de boeg. In het Zuiden bereikt de televisie dagelijks 68% van de bevolking, met een kijktijd van gemiddeld 3u23. Ten opzichte van de twee vorige jaren, gaat deze situatie er lichtjes op vooruit. In het Noorden klimt het dagbereik tot 70%, met een kijktijd van 2u54. Deze meetresultaten zijn identiek aan die van 2013 en zijn gedaald ten opzichte van 2014.

 

Sinds de introductie van de settopboxen kunnen tv-kijkers hun programma nog makkelijker ‘uitgesteld’ bekijken. ‘Time Shifted Viewing‘ is sinds 2010 meetbaar tot 6 dagen na de live uitzending, en sinds 1 januari 2016 tot 7 dagen na de live uitzending. In 2015 vertegenwoordigt TSV 8% van het tv-bereik in Franstalig België en 10% in het noorden van het land. Uitgesteld kijken gebeurt ook vooral bij fictieprogramma’s. Door de groeiende penetratie van de digitale decoders (96% in het Zuiden, 94% in het Noorden), neemt ook TSV jaarlijks toe. Dit uitgesteld kijken is meer uitgesproken op Plug RTL (AB3 in 2015) bij de Franstalige zenders en op VIER bij de Nederlandstalige zenders.

 

De leden van eenzelfde gezin kunnen samen televisie kijken. Ze kunnen dit ook samen met gasten die op bezoek komen. Het aandeel van deze ‘Guests‘ in het tv-bereik bedraagt 4% in het Zuiden en 2% in het Noorden. Het gewicht van deze ‘guests’ ligt merkelijk hoger bij jonge bevolkingsgroepen en in de voormiddag. Voor kinderen van 4-14 jaar bijvoorbeeld, moet het cijfer vermenigvuldigd worden met vier. Ten opzichte van 2015 en 2014 stellen we wel een daling vast van het aandeel van deze ‘guests’.