Transformatieplan Mediahuis: De Standaard verhuist naar Brussel en mogelijk verdwijnen 82 voltijdse banen

FacebookTwitterLinkedIn

Bij Mediahuis, uitgever van De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg, verdwijnen door een transformatie- en optimalisatieplan mogelijk 82 voltijdse banen.

Eind 2020 zal De Standaard verhuizen van Groot-Bijgaarden naar het centrum van Brussel. De redactie neemt er zijn intrek in Central Gate, beter bekend als het Shell-gebouw vlakbij het Centraal Station. De overige activiteiten van Mediahuis die zich momenteel in Groot-Bijgaarden bevinden, zoals de advertentieafdeling, worden gecentraliseerd in het Antwerpse hoofdkantoor. Zoals reeds eerder beslist nemen Het Belang van Limburg en TV Limburg de volgende weken hun intrek in het nieuwe gebouw in Hasselt.

“Mediahuis wil de dalende rentabiliteit van de Belgische nieuwsactiviteiten opnieuw op peil brengen”, klinkt het in een persbericht. Het bedrijf maakt daarbij gewag van een dalende advertentiemarkt en een aanzienlijke stijging van papier- en personeelskosten. Anderzijds is de stijgende digitale krantenverkoop ontoereikend om de daling van de printmarkt op te vangen.

Daarom wil het mediabedrijf een versnelde evolutie naar een “digital first, klantgedreven en efficiëntere organisatie” doorvoeren. Mediahuis zet dus in op een versnelde transformatie en digitalisering van zijn nieuwsmedia.

De besparingen en maatregelen kunnen leiden tot het schrappen van 82 voltijdse banen, waarbij “het de intentie is om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken”. Vooral jobs op de administratieve, commerciële en ondersteunende diensten zijn bedreigd, maar ook 19 jobs op de redactie (waarvan 7 bij Het Nieuwsblad en 4 bij de andere 3 kranten volgens Staf Meirte van de socialistische bediendenbond BBTK).

Het transformatie- en optimalisatieplan bestaat uit drie pijlers:

1. Een verbeterde digitale klantbeleving, vertrekkend vanuit de vier sterke nieuwsmerken
De vier sterke titels (De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg) zullen verder én versneld evolueren naar een digitale service met een optimale klantbeleving waarbij verder zal worden ingezet op innovatieve journalistiek via de nieuwssites, apps, video en podcast. Deze doorgedreven focus op klantbeleving zal niet alleen leiden tot een groei van het aantal betalende digitale relaties, maar zal ook de langetermijnrelatie met de lezer versterken. Ook richting de adverteerder zet Mediahuis in op een verbeterde digitale service. Een versterking van het aanbod in data, een verdere automatisering en digitalisering van het verkoopproces en een persoonlijke klantgedreven aanpak moeten zorgen voor een versnelde groei van de digitale advertentie-inkomsten.

2. Een digital first strategie, gekoppeld aan het rentabiliseren van de gedrukte krant
Mediahuis heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de digitale transformatie van zijn nieuwsmerken. Een uitgesproken keuze voor digital first moet het mogelijk maken om extra snelheid te maken. Hierbij blijft Mediahuis, gezien het belang van print binnen zijn portfolio, geloven in de sterktes van de gedrukte krant. De dalende inkomstentrend maakt echter dat de manier waarop Mediahuis met print omgaat, efficiënter moet. Mediahuis zal de lezer van de papieren krant een sterk kwalitatief product blijven aanbieden, maar zich intern organiseren om deze kosten efficiënter te realiseren. Deze keuze maakt het mogelijk om verder te investeren in de digitale versnelling van de nieuwstitels, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de schaal van de Belgisch-Nederlandse groep.

3. Het verhogen van de operationele efficiëntie
Om te groeien naar een volwaardig digitaal bedrijf zal Mediahuis inzetten op het vereenvoudigen, verbeteren en automatiseren van zijn processen in al hun aspecten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de nieuwstitels of het aanbod naar de klanten.