“Stel gratis huis-aan-huis pers vrij van gemeentetaksen”

FacebookTwitterLinkedIn

Koester de lokale media als relancehefboom voor het herstel van het sociale en economische leven. Erken de gratis regionale pers in haar maatschappelijke en economische toegevoegde waarde door de verspreiding van dit medium vrij te stellen van gemeentetaksen. Dat is het advies van de bijzondere raadgevende commissie voor de papier, grafische en uitgeverijensector van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan de overheden.

De raad geeft dit advies naar aanleiding van het verslag over de conjunctuur in de sector. Het rapport vermeldt: “De versnelde expansie van de B2C e-commerce tijdens de coronacrisis heeft de adverteerders richting online-advertentiekanalen geduwd, wat de advertentie-inkomsten voor de kranten- en tijdschriftenmarkt fors heeft doen terugvallen. Dit brengt niet enkel de uitgeverijen, maar de volledige waardeketen van papierbedrijven, drukkerijen en andere toeleveranciers in gevaar.”

Voorts stelt het rapport: “De sterkte van de gedrukte onafhankelijke pers en de gedrukte gratis regionale pers is dat ze specifieke doelgroepen bereiken die niet via andere, onder andere digitale wegen kunnen worden bereikt. Naast deze maatschappelijk-democratische rol zal de onafhankelijke pers en in het bijzonder de gratis regionale pers ook een essentiële ondersteunende rol spelen in het herstel van het lokaal economisch en cultureel weefsel.”

Daarom vragen werkgevers en werknemers, verenigd in de raad, aan de overheden om de lokale media te koesteren en in te zetten in hun eigen communicatiecampagnes. De raad besteedt in het bijzonder aandacht aan de gratis regionale pers als voedingsbodem voor de ondersteuning van het lokaal economisch en sociaal weefsel. Dit medium lijdt extra onder het verlies aan advertentie-inkomsten door de sluiting van de lokale handel en wordt nog eens extra belast door gemeentetaksen die in Wallonië zelfs met 42% zijn verhoogd.

De sociale partners van de sector vragen aan de overheid de gratis regionale pers in haar maatschappelijke en economische toegevoegde waarde te erkennen door de verspreiding van dit medium vrij te stellen van gemeentetaksen. Voor vele publicaties die belangrijk zijn voor burgers die geen toegang hebben tot digitale media, voor de lokale handel en het lokale gemeenschapsleven is zo’n volledige vrijstelling van levensbelang, stelt de Raad nog. De vraag van WE MEDIA en de uitgevers van de gratis regionale pers krijgt nu de steun van alle sociale partners in de hele sector.

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op de website van WE MEDIA.