RMB werkt TV-Barometer bij

FacebookTwitterLinkedIn

Televisie is een medium dat voortdurend evolueert, zowel qua tv-consumptie als -meting. Tegenwoordig verschaft de Audimetrie ons niet enkel informatie over de klassieke tv-consumptie maar ook learnings over minder courante praktijken: gebruik van het tv-scherm voor andere activiteiten, uitgesteld tv kijken, tv-consumptie samen met gasten, enz.

Het RMB-Marketingteam verzamelt al deze informatie in één enkele ’tv-barometer’. Alle cijfers van 2016 zijn vanaf nu beschikbaar.

Beknopt, te onthouden voor 2016

De consumptie van het klassieke medium tv gebeurt hoofdzakelijk via de settopboxes (DVB). De penetratie van de digitale decoders neemt nog met enkele punten toe en bereikt nu een zeer hoog niveau, zowel in het zuiden als het noorden van het land: in 2016 beschikt 96% van de Franstalige gezinnen (vs 95% in 2015) en 95% van de Nederlandstalige gezinnen (vs 93% in 2015) over deze technologie.

Sinds de introductie van de settopboxen kunnen tv-kijkers hun programma nog makkelijker ‘uitgesteld’ bekijken. ‘Time Shifted Viewing‘ is sinds 2010 meetbaar tot 6 dagen na de live uitzending, en sinds 1 januari 2016 tot 7 dagen na de live uitzending. In 2016 breidt TSV uit met + 55% in het Zuiden en ongeveer + 51% in het Noorden: op dit ogenblik vertegenwoordigt TSV 9% van het tv-bereik in het Franstalige en 12% in het Nederlandstalige landsgedeelte. Uitgesteld kijken gebeurt vooral bij fictieprogramma’s ’s avonds. De grootste toename tussen 2015 en 2016 wordt genoteerd bij uitzendingen als ‘informatie’ in het Zuiden (+ 51%) en ‘Lifestyle’ in het Noorden (+ 65%). Wat de doelgroep betreft, stelt men de grootste vooruitgang tussen 2015 en 2016 vast bij de groep van de ‘55+’ in het Zuiden (+ 61%) en alle ‘18-54 GS 5-8’ in het Noorden (+ 65%). Qua zenders komt TSV meer voor op PlugRTL (AB3 in 2015) en op Vier.

Ondanks de toenemende verspreiding van nieuwe videoformats, blijft de traditionele tv op koers, vooral in het Zuiden: het medium bereikt er dagelijks 67% van de bevolking, met een gemiddelde kijktijd van 3u19 per dag. Deze consumptietijd neemt lichtjes toe ten opzichte van de twee vorige jaren (3u13 in 2014 en 3u14 in 2015).

De leden van eenzelfde gezin kunnen samen televisie kijken. Ze kunnen dit ook samen met gasten die op bezoek komen. Het aandeel van deze ‘Guests‘ in het tv-bereik bedraagt 4% in het Zuiden en 2% in het Noorden. Het gewicht van deze ‘guests’ ligt merkelijk hoger bij jonge bevolkingsgroepen en in de voormiddag. Voor kinderen van 4-14 jaar bijvoorbeeld, moet het cijfer vermenigvuldigd worden met vier. Ten opzichte van 2015 en 2014, stellen we in 2016 wel een daling vast van het aandeel van deze ‘guests’.

Ter herinnering: de tv-barometer van RMB Marketing kunt u hier gratis raadplegen.