RMB publiceert impactrapport dat de nadruk legt op hun inzet voor duurzaamheid

FacebookTwitterLinkedIn

Eind 2022 werd sustainability een belangrijke strategische pijler voor de regie, waaruit blijkt dat RMB haar sociale en ecologische verantwoordelijkheid neemt. Dit rapport illustreert de vooruitgang in 2023 en werpt ook een blik op de toekomst.

Op dit ogenblik is RMB bezig met de rekrutering van een Corporate Social Responsability Expert die zich volledig zal toeleggen op de sustainability-strategie.

Benieuwd naar het duurzaamheidstraject dat RMB al aflegde en welke ambities de regie nog voor de toekomst koestert? Lees dan zeker dit eerste impactrapport.