RMB objectiveert zijn duurzame reclame-aanpak met Glimpact en OEF- en PEF-meetmethodes

FacebookTwitterLinkedIn

RMB zal vanaf 2023 op de RTBF- en NRJ-zenders reclameblokken aanbieden die als duurzaam worden erkend. Het doel is om producten en diensten die voldoen aan duurzaamheidscriteria een zichtbaarheid te geven die zich onderscheidt bij de consumenten. Daarom wil RMB in zijn reclameplanningstools een OEF- of PEF-score opnemen voor alle organisaties, producten en diensten die een commercial willen uitzenden.

Om te voldoen aan de objectiviteitsvereiste die de basis moet vormen van een dergelijke aanpak, besloten RMB en zijn mediapartners om de officiële aanbeveling van de Europese Commissie van 16 december 2021 te volgen, betreffende het meten van de milieuvoetafdruk van producten en organisaties volgens de PEF/OEF-methodes. Ze zullen deze methodes dan ook gebruiken om het werkelijke milieueffect van de producten en diensten in de commercials te beoordelen. Als wetenschappelijke en technische garantie kozen ze de Franse onderneming Glimpact.

Om objectief te beoordelen of klanten in aanmerking komen voor de reclameruimte voorbehouden aan duurzame reclame, stelde RMB een charter op met labels en sectorspecifieke criteria. Hoewel de aanpak objectief is, wordt er geen rekening gehouden met producten en diensten zonder label die toch in aanmerking zouden kunnen komen.

Om hier een mouw aan te passen, besloot RMB zich uitsluitend te baseren op de OEF- (Organisation Environmental Footprint) en PEF- (Product Environmental Footprint)-methodes die worden aanbevolen door de Europese Commissie. Bijzonder aan deze methodes is dat ze rekening houden met de hele levenscyclus van een product of een organisatie.

De aanpak van RMB en Glimpact zal in eerste instantie gericht zijn op het toekennen van een PEF-score aan producten in de voedingssector. Het bepalen van een geschiktheids- of toelatingsdrempel per productcategorie gebeurt in overeenstemming met de vereisten van RMB’s mediapartners, de RTBF en NRJ. De regie hoopt zo vanaf het eerste trimester van 2023 haar toelatings- of geschiktheidscharter te kunnen uitbreiden naar voedingsproducten met de laagste milieu-impact. Als de Proof of Concept succesvol is, kan die in de loop van 2023 worden doorgetrokken naar de sectoren textiel/schoenen en hygiëne/beauty.

Als reclameregie kunnen we in de waardeketen ageren om de meest ecologisch verantwoorde reclame aan te moedigen en ze meer zichtbaarheid te geven. Maar het is niet onze taak om te bepalen wie of wat duurzaam is. Om vooruit te komen, moeten we dus kunnen verwijzen naar beproefde wetenschappelijke methodes die rekening houden met de impact op het hele ecosysteem. De methodes die de Europese Commissie aanbeveelt, bieden het voordeel dat ze een norm promoten die een referentie kan worden voor iedereen. Glimpact geeft ons de wetenschappelijke en technische middelen om deze methodes in te zetten als een onderdeel van onze commerciële activiteiten”, vertelt Valérie Janssens, Director of Development van RMB.