RMB lanceert TV-barometer

FacebookTwitterLinkedIn

Televisie is een medium dat voortdurend evolueert, zowel qua tv-consumptie als -meting. Tegenwoordig verschaft de Audimetrie ons niet enkel informatie over de klassieke tv-consumptie, maar ook learnings over minder courante praktijken: gebruik van het tv-scherm voor andere activiteiten, uitgesteld tv-kijken, tv-consumptie samen met gasten, enz.

 

Het RMB Marketingteam verzamelt al deze informatie voortaan in één enkele ’tv-barometer’. De analyses die reeds uitgevoerd werden door andere spelers op de reclamemarkt zijn niet noodzakelijk nieuw. De tv-barometer van RMB daarentegen biedt twee nieuwigheden. De insights (Noord en Zuid) worden ad rem en overzichtelijk voorgesteld door middel van dynamische grafieken, mét toelichting. En de cijfers worden bovendien regelmatig bijgewerkt (ongeveer om de 3 maanden).

 

Beknopt, om te onthouden voor 2015

 

Het tv-scherm wordt niet enkel gebruikt voor de klassieke tv-consumptie, maar ook voor tal van andere activiteiten. Dit ‘Other Screen Usage’ (OSU), dat toenam ten opzichte van 2014, bedraagt 18% van de totale consumptie in het Zuiden en 12% in het Noorden. Een groot deel van het OSU gebeurt via de settopboxen (59% in het Zuiden en 66% in het Noorden).

 

Wat betreft het traditionele tv-kijken, heeft het medium nog zeer mooie jaren voor de boeg. In het Zuiden bereikt de televisie dagelijks 67% van de bevolking met een kijktijd van gemiddeld 3u14. Ten opzichte van de twee vorige jaren, is deze situatie stabiel (qua kijktijd is er zelfs een lichte stijging). In het Noorden klimt het dagbereik tot 70%, met een kijktijd van 2u54. Deze meetresultaten liggen iets lager dan die van 2013 en 2014.

 

Sinds de introductie van de settopboxen kunnen tv-kijkers hun programma nog makkelijker ‘uitgesteld’ bekijken. ‘Time Shifted Viewing’ is, sinds 2010, meetbaar tot 6 dagen na de rechtstreekse uitzending. In 2015 vertegenwoordigt TSV 6% van het tv-bereik in Franstalig België en 8% in het noorden van het land. Door de groeiende penetratie van de digitale decoders (95% in het Zuiden en 93% in het Noorden), neemt ook de TSV jaarlijks toe.

 

De leden van eenzelfde gezin kunnen samen televisie kijken. Ze kunnen dit ook samen met gasten die op bezoek komen. Het gros van deze ‘Guests’ in het tv-bereik bedraagt 4% in het Zuiden en 3% in het Noorden. Het gewicht van deze ‘guests’ ligt merkelijk hoger bij jonge bevolkingsgroepen. Voor kinderen van 4-14 jaar bijvoorbeeld, moet het cijfer vermenigvuldigd worden met vier.

 

De tv-barometer van RMB Marketing kunt u gratis raadplegen op volgende link.