Regiowijziging in de distributie van het Antwerpse huis-aan-huisblad Op Sinjoren

FacebookTwitterLinkedIn

Er heeft een wijzing plaatsgevonden in de verspreiding van het tweewekelijkse huis-aan-huisblad Op Sinjoren. Het gratis magazine wordt niet meer verspreid in Borgerhout maar zal nu wel gedistribueerd worden in Aartselaar, Hemiksem en Schelle. Dit betekent een verhoging in de oplage van 80.000 ex. tot 84.000 ex. Verdere informatie vindt u hier.