Ranking UMA 2014 – Space blijft de grootste

FacebookTwitterLinkedIn

MediaSpecs houdt sinds 2011 jaarlijks de ranking van de UMA bij. Via onze zoekfunctie kan u dus ook de resultaten vinden van 2013, 2012 en 2011.

 

 

Ranking UMA 2014

 

De totale omzet van de verschillende bureaus (op het niveau van de “merken”) kent een lichte stijging ten aanzien van 2013 (+2%), maar blijft nog steeds 2% onder het niveau van 2010. Sinds dat jaar is de privéconsumptie in ons land nochtans met 1,2% gestegen en het BNP (bruto nationaal product) steeg sindsdien zelfs met 2,9%. Bovendien zijn de bruto kosten voor reclameruimte in de media op het niveau van 2010 gebleven.

 

Space staat ook dit jaar boven aan de ranking, maar wel met een vermindering van zijn omzet met 3% ten aanzien van het jaar daarvoor. Het klassement van de andere mediabureaus is grondig herschikt: Initiative neemt de tweede plaats over van Carat, die 21% van de omzet verliest, terwijl Carats zusterbedrijf Vizeum met 32% groeit. ZenithOptimedia maakt een opmerkelijke stijging in de rangschikking en nestelt zich op de vierde plaats.

 

Ook is het opmerkelijk vast te stellen dat de verschillen inzake omzet tussen de bureaus langzaam maar zeker afnemen en dat Carat, Havas, OMD en ZenithOptimedia slechts een zucht van mekaar verwijderd zijn. Dit leidt tot de verondersteling dat de adverteerders, op nationaal en internationaal niveau, vandaag veel minder gevoelig zouden zijn voor het argument van de “billing power” en dat ze hun mediabureau erkennen als een strategische partner met reële meerwaarde voor hun media/touchpoints strategie.

 

Deze tendens ligt mede aan de oorsprong van de herschikkingen in de spreiding van de medewerkers over de diverse afdelingen en diensten in klassieke en digitale media binnen de hernieuwde structuren van de mediabureaus sinds 2012.

 

 

Deze gegeneraliseerde aanpassing van de mediabureaus aan de huidige noden van de adverteerders kan deels verklaren waarom er aanzienlijk minder accounts van het ene naar het andere mediabureau zijn overgestapt in 2013 (met weerslag op de omzetten van 2014) in vergelijking met 2012, terwijl het aantal competities ongeveer stabiel is gebleven (26 versus 23). De helft van de “pitches” is immers uitgedraaid op een verlenging van de samenwerking met het uitgaande mediabureau, terwijl in 2012 nog bijna twee derde van deze adverteerders besloten van bureau te veranderen.

 

De hieronder getoonde omzetcijfers vormen dus niet langer een realistische indicator om vergelijkingen te maken: de mediabureaus worden steeds meer heuse consultants in vakgebieden waarbij klassieke media-aankopen slechts een zeer beperkt facet zijn en de diversificatie zet zich ook door in de types van verloning van de diensten.

 

We stellen bijgevolg vast dat het profiel van de mediabureaus sterk evolueert: meer dan ooit zijn ze erkende actoren in het hedendaagse medialandschap, zowel door hun capaciteit de verschillende soorten van media-aankoop te beheren en te optimaliseren voor alle online en offline kanalen, als door hun grondige kennis van de communicatie- en marketingtechnieken. Deze positieve evoluties maken het de bureaus mogelijk om nog meer hun meerwaarde aan te tonen, ver boven de simplistische rol van media-aankoper waar ze nog niet zo lang geleden toe herleid werden.