Progressieve media en denktanks willen debat over heropbouw lanceren: oproep tot “Green New Deal”

FacebookTwitterLinkedIn

Elf Vlaamse media en denktanks lanceren op 15 april onder de vlag #BeterNaCorona een oproep tot debat over de heropbouw na de coronapandemie. Na de crisis moet het voor hen socialer en ecologischer.

De oproep gaat uit van Aktief, Apache, DeWereldMorgen, De Gids op Maatschappelijk Gebied, Furia, Kifkif, Lava, Minerva, Mo*, Oikos en Sampol. Nu de verschillende maatregelen van de overheden het openbare leven beperken, roepen zij op om grondig na te denken over “de manier waarop dit complexe land, deze struikelende Europese Unie en deze verdeelde wereld beter kunnen worden na corona“. Hierover is debat nodig over de taal- en gewestgrenzen heen.

Met de coronacrisis worden er ongeziene maatregelen genomen om de economie overeind te houden, banen te vrijwaren, mensen een inkomen te garanderen. Dat zijn legitieme doelstellingen“, schrijven de elf media en denktanks in hun open brief.

Maar de grootste financiële injectie sinds decennia moet meteen ook een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen die door deze pandemie alleen maar duidelijker zijn geworden: de klimaatcrisis en de ineenstorting van biodiversiteit, de groeiende ongelijkheid, de gebrekkige arbeidsvoorwaarden en werk- en inkomenszekerheid, sociale bescherming onder druk, en de opdracht om met superdiversiteit een inclusieve samenleving te bouwen.

In 2020 is er volgens hen een Green New Deal nodig, een sociaal-economisch pact. Burgers, overheden, werknemers, ondernemers en zelfstandigen, bewegingen en vrijwilligers moeten hier hun schouders onder zetten. Zelf komen de elf niet met een blauwdruk: ze roepen academici, studiediensten van partijen en middenveldsorganisaties, denktanks enz. op om het debat te voeden met bijvoorbeeld voorstellen en noodzakelijke veranderingen, “ook al zullen de hoeders van de status-quo die proberen wegzetten als utopisch“.

Ze distilleerden alvast zeven thema’s en werkterreinen, van een slagkrachtige overheid, over een vitaal middenveld tot een nieuw kompas voor de economie of schadelijke ongelijkheid. Ook willen ze het hebben over “de toekomst moet beter, niet steeds meer“, rechtvaardige mondialisering, meer samenwerking en tot slot groene jobs en investeringen.

Bron: Belga.