Oproep aan alle Publishers: Kijk uw gegevens na!

MediaSpecs Database
FacebookTwitterLinkedIn

Regies en uitgevers worden verzocht hun media-info in MediaSpecs grondig na te kijken! Uw mediagegevens worden gevonden door de agentschappen, die in de MediaSpecs Database mediaplannen maken met die gegevens.

Potentieel probleem: als de info aan de basis niet juist is, kan dat een sneeuwbaleffect hebben in de verdere concretisering van een campagne. Wordt die foute info vervolgens doorgespeeld aan de betrokken partijen, dan leidt dat tot vertragingen in de campagne, of nog erger, dan zijn budgettaire zure oprispingen niet veraf. Met alle nare gevolgen van dien.

Wij vragen u daarom met aandrang om de eigen media-info grondig na te kijken in de Publisher-omgeving van de MediaSpecs Database. Dat kan u doen door hier in te loggen. Verbeteringen kan u signaleren via de groene knop. Zeker doen! Zo kunnen alle mediabureaus met de correcte en gedetailleerde gegevens werken. Verder hoeft u niets te ondernemen: wij doen de data entry.

Kijk alles goed na, maar gelieve zeker deze info onder de loep te nemen:

  • De afmetingen van de formaten (print/digital)
  • Staan de afmetingen in de juiste velden (zetspiegel, bladspiegel, +valse snit)? (print)
  • De aanleverspecificaties, al dan niet met vermelding van Medibel+?
  • De publicatiedatums (print)
  • De tarieven (print/digital)

Agentschappen maken mediaplannen in MediaSpecs

MediaSpecs evolueert van een verkenningstool naar een gebruikstool waarin agentschappen concrete mediaplannen kunnen opstellen en delen met klanten en partners. Agentschappen maken intensief gebruik van alle gedetailleerde gegevens in MediaSpecs. De media-info zoals hierboven vermeld moet dus aan de basis juist staan, om een accumulatie van fouten te vermijden in de campagne.

Als alles juist staat aan de basis in MediaSpecs, zal u er zelf ook van profiteren.