Audimetrie

Techniek voor het verzamelen van informatie over tv-kijkgedrag waarbij geen enquêteur nodig is, maar die gebruik maakt van een audimeter. In België heet het instituut dat is belast met de meting van het televisiebereik voor rekening van het CIM ook Audimetrie.