Dekking

Het bereik uitgedrukt in % van een doelgroep of van een bepaald universum. De dekking is het quotiënt van het bereik van een titel gedeeld door het totaal aantal individuen in een bepaald universum of een bepaalde doelgroep. Titel X haalt wekelijks gemiddeld 510.700 lezers. Dit vertegenwoordigt een dekking van 5,8% op de Belgische bevolking 15+.