VRM Jaarverslag 2018

FacebookTwitterLinkedIn

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceerde onlangs zijn jaarverslag 2018 met een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen van het voorbije jaar.

In het hoofdstuk ‘Nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen’ is er aandacht voor:

(1) de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten,
(2) Youtubers en video-sharing platforms in Vlaanderen,
(3) marktanalyse: beslissing genomen, in 2019 volgt de praktische uitwerking,
(4) digitalisering medialandschap maakt mediaconcentratie berekenen uitdagender en
(5) stimuleringsverplichting niet-lineaire televisieomroeporganisaties.

Het volledige jaarverslag van de VRM is hieronder bijgevoegd.