Space Essentials: Media-investeringen 2014: contrasterende indicatoren

FacebookTwitterLinkedIn

Naargelang de cijferbronnen die we aanwenden om het mediajaar 2014 te analyseren, wordt het afgelopen jaar beschreven als een jaar van gezonde groei (+2,6 % volgens de UMA – United Media Agencies), eerder zwakke groei (+0,6 % volgens het medianetwerk GroupM ; +1,3 % afgaande op de niet-gecorrigeerde Nielsen-cijfers) of zelfs negatieve groei (Nielsen, gewogen op ‘constante euro`). Wat er ook van zij, 2014 was zeker een jaar van radio, waarin de massaconsumptiegoederen veelal een terugval kenden, en met een Wereldbeker voetbal zonder globale impact. 

 

In het kort:

 

•  Volgens de Nielsen-gegevens bedroeg de groei van de bruto waarde van de Belgische media-investeringen meer dan 1 % in 2014, vooral ten voordele van radio, kranten en affichage…

• … maar met een lezing van de cijfers vanuit een meer stabiliserende invalshoek, rekening houdend met de onderliggende evoluties van de tarieven, verandert deze bruto stijging in een veel minder glorieuze -1 % in vergelijking met het voorafgaande jaar.

• Een lage inschatting van een netto marktevolutie met +0,6 % in 2014 ten aanzien van 2013 lijkt ons realistisch. Deze inschatting identificeert online communicatie en radioreclame als de belangrijkste begunstigden van deze groei.

• Ook valt de goede gezondheid op van de telecombedrijven, van de distributie en van sommige categorieën van diensten. De massaconsumptiegoederen kennen een terugval, die een sterke impact heeft op hun favoriete medium: televisie.

• Tot op heden zijn de voorspellingen voor 2015 voorzichtig optimistisch: de totale markt zou kunnen groeien met iets meer dan 1 %.