Space Essentials – De nieuwe gebruikswijzen van tv en radio

FacebookTwitterLinkedIn

Hoewel ze niet altijd voorop lopen om innovaties op te volgen, toch kunnen wij dankzij de CIM-studies bepaalde tendensen analyseren op het vlak van een “ander” gebruik van de “klassieke” audiovisuele media. Zo kan aan de hand van de laatste van de drie afspraken in 2014, met name de recente CIM Radio Golf 2014-3, een overzicht over verscheidene jaren worden opgesteld van de “video capable devices” bij de televisie en kan onder meer worden onderzocht hoe het luisteren naar de radio via het internet zich ontwikkelt. 

 

In het kort:

• Bij de radio-ontvangtoestellen wordt de ingebouwde autoradio in 2014 het vaakst vermeld. Daarmee laat hij het klassieke radiotoestel thuis achter zich.

• Intussen wint de online radioconsumptie aan terrein en bedraagt nu 5% van het door het CIM gemeten volume.

• Voor het luisteren naar de radio neemt het aantal verschillende gebruikte toestellen toe, maar daarbij stijgt de duur van de gecumuleerde consumptie niet echt: wij kunnen dus spreken van een – zij het lichte – fragmentering.

• Voor het bekijken van tv-programma`s gaat de voorkeur bij het gebruik van andere toestellen dan de klassieke ontvanger uit naar de mobiele “devices”: de Belgen verkiezen de draagbare pc en de tablet, zowel in het noorden als in het zuiden van het land.

• Daarnaast gaat de uitrusting van de Belgen op het vlak van “video capable devices” erop vooruit: wij komen in de buurt van 4 schermen per persoon.

• Algemeen beschouwd lijken de Franstaligen meer aangetrokken te zijn door de niet-conventionele gebruikswijzen van de tv-ontvanger (het zogenaamde “other screen usage”) en “on demand” radio, zoals de podcasts of het uitgesteld luisteren naar audioprogramma`s.