Space Essentials – CIM Pers-Bioscoop 2013: Een digitale revolutie

FacebookTwitterLinkedIn

De grote nieuwigheid van deze pers- en bioscoopstudie bestaat uit een vernieuwde kijk op het bereik: de lectuur die door het CIM aan de dagbladtitels, tijdschriften of reclamekranten wordt gekoppeld omvat voortaan ook het digitale bereik.
Hiertoe werd een aantal methodologische aanpassingen doorgevoerd:

– Bepaalde vragen werden vereenvoudigd: je overloopt niet langer noodzakelijkerwijs alle logo`s van alle titels in alletalen om de vragenlijst niet onnodig langer te maken

– Er werd een nieuwe ondervragingsprocedure van de respondenten gevolgd: eerst kwam er een filtervraag over de – zelfs toevallige – lectuur van een titel, met de vraag of die in de papieren of in de digitale versie werd gelezen, gevolgd door een zeer gedetailleerde vragenlijst over de digitale versie voor diegenen die verklaren dat zij een titel op een andere manier lezen dan in de papieren versie (desgevallend wordt steeds begonnen met de vragen over die versie).

– Er werden heel wat inspanningen geleverd om de respondenten de aangewende toestellen en de gelezen digitale versies correct te laten aanduiden.
De omvang van de veranderingen houdt in dat het, voor de pers, niet relevant is een vergelijking te maken met het bereik uit het verleden. Daarentegen kunnen wij wel – en dat is nieuw – de nettobijdrage van de digitale versie analyseren ten opzichte van de lectuur van de papieren versie.

– Het is geen verrassing dat de dagbladpers het meeste voordeel haalt uit de nieuwe bereikcategorie: de applicaties en andere pdf-versies brengen er gemiddeld 4% extra lezers laatste periode bij en alle digitale middelen samen leveren gemiddeld 20% meer lezers op. Met vrij uiteenlopende situaties tussen de titels onderling.

– De tijdschriftpers haalt minder voordeel uit deze middelen: applicatie en pdf-versies brengen 1% op ten opzichte van enkel de papieren versie en alle digitale middelen samen zorgen gemiddeld voor 7% extra nettolezers. De nieuwstijdschriften, economische magazines of themagebonden tijdschriften doen het daarentegen veel beter. Het zij gezegd dat de tijdschriftuitgevers over het algemeen minder hebben geïnvesteerd in het digitale universum.

 

Verhoudingsgewijs waren zij trouwens minder vragende partij inzake de digitale bereikvernieuwing dan hun collega`s van de kranten.

Aangezien het minder beïnvloed wordt door de methodologische veranderingen blijft het bereik van de bioscoop tot slot vrij stabiel ten opzichte van de voorgaande edities.