SMI-barometer: Influencermarketing bevestigt status bij Vlaamse jongeren

FacebookTwitterLinkedIn

Influencermarketing verliest niet aan kracht bij Vlaamse jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van de Arteveldehogeschool bij meer dan 1.100 Vlaamse jongeren. 16% van de Vlaamse jongeren geeft zelfs aan dat het tijdens de voorbije drie maanden iets gekocht heeft door toedoen van een influencer. De belangrijkste reden om een influencer te volgen volgens de Vlaamse jongeren? De leuke en originele verhalen van die influencer.

In 2019 onderzocht de Arteveldehogeschool voor de eerste keer de impact van influencermarketing bij Vlaamse jongeren. Uit dit onderzoek bleek dat er potentieel was voor influencermarketing, maar daarnaast waren er ook verschillende jongeren die voorbehoud hadden bij deze recente marketingtrend. Ook in het onderzoek dit jaar blijkt dat er een groep jongeren (20%) bewust geen influencers volgen. Maar de impact van influencermarketing om als merk Vlaamse jongeren te bereiken is wel duidelijk.

Eén op vijf van de Vlaamse jongeren volgt een merk door influencers

Meer dan de helft van de ondervraagde Vlaamse jongeren (52%) vindt het een goed idee als een merk met een influencer samenwerkt. Bovendien is één op vijf van de jongeren een merk beginnen te volgen omdat een influencer hem/haar heeft overtuigd. In vergelijking met de impact van andere digitale communicatiekanalen is dit een opvallend cijfer.
Als we kijken naar de impact op het koopgedrag, geeft 16% van de Vlaamse jongeren aan dat ze de voorbije drie maanden iets gekocht hebben door toedoen van een influencer.

Jongeren volgen influencers vooral voor de leuke, originele content

De kracht van influencers is volgens de jongeren duidelijk de leuke / originele content die deze influencers produceren. 65% van de Vlaamse jongeren geeft aan dat dit voor hen de belangrijkste reden is om een influencer te volgen. Ook interessant voor merken is dat de Vlaamse jongeren influencers volgen omdat zij leuke merken gebruiken (26%), maar ook omdat de influencer een rolmodel is voor de jongere (24%). Bijna twee op drie van de Vlaamse jongeren verwachten wel dat de samenwerking transparant is (bijvoorbeeld door vermelding van #advertising).

TikTok opvallende stijger, Instagram blijft belangrijkste social medium voor influencers

Instagram blijft duidelijk het belangrijkste sociaal medium voor influencermarketing. Maar vooral de stijging van TikTok is opvallend. TikTok groeit op één jaar uit tot het tweede meest belangrijke sociaal medium op vlak van influencermarketing. Het bereik is nog beperkt me slechts één op tien jongere die het gebruikt. Maar deze beperkte groep gebruikers komt heel intensief in contact met influencers. Facebook daarentegen verliest duidelijk terrein.

Meer over de SMI-barometer

Met de Social Media Impact Barometer (afgekort tot SMI-barometer) willen onderzoekers van de Arteveldehogeschool een antwoord bieden op de vraag ‘Hoe kunnen Vlaamse merken hun impact via sociale media en influencermarketing verhogen bij Vlaamse jongeren van 16 tot en met 24 jaar?’. Dit onderzoek zal jaarlijks herhaald worden om evoluties en trends binnen dit domein beter in kaart te brengen.

Methodologie

De online enquête werd afgenomen in de periode november 2019 tot en met februari 2020 bij 1.167 Vlaamse jongeren. Tussen februari en april 2020 werden er ook nog 20 diepte-interviews afgenomen met Vlaamse jongeren.

Download

Het onderzoeksrapport is gratis te downloaden op www.smibarometer.be.