Seen from Space: Zonder televisie, maar niet zonder toegang tot technologie

FacebookTwitterLinkedIn

Het is een understatement om te zeggen dat de nieuwe editie van de CIM Establishment Survey op zich liet wachten. Deze studie is bedoeld om de andere CIM-bronnen, zoals tv- of internetbereikmetingen, te kaderen. Dat doet ze bijvoorbeeld door de universa te kwantificeren: welk deel van de Belgische bevolking gebruikt adblockers, connected tv of professionele laptops? Tot aan deze nieuwe publicatie dateerden de laatste beschikbare gegevens van 2019, dus van vóór de pandemie. Deze nieuwe publicatie bundelt de resultaten van meer dan 5.800 interviews die afgenomen werden tussen juli 2021 en juni 2022.

Voor deze eerste analyse spitsen we ons toe op een groep die weliswaar in de minderheid is, maar wiens evolutie van groot belang is voor de toekomst van het medialandschap: de ‘cord cutters’ of ‘cord avoiders’, zoals de Amerikanen ze noemen. De term verwijst naar mensen die de kabel, d.w.z. lineaire televisie, hebben afgezegd of er niet op zijn aangesloten. In plaats daarvan consumeren ze internet en video on demand, maar geen televisie.

In de Establishment Survey kunnen zij worden gedefinieerd als personen die geen televisie hebben, maar wel internet gebruiken. Dit zijn duidelijk minderheden: 3,3% van de Nederlandstaligen van 12 jaar en ouder en 6% van de Franstaligen. Hoewel ze geen televisie in huis hebben, zijn deze personen toch technologisch uitgerust: bijna 8% van hen heeft een ‘smart speaker’, tegenover minder dan 4% van de Belgische bevolking als geheel. Ze gebruiken ook meer dan gemiddeld smartphones, spelconsoles en laptops.

In sociaal-demografisch opzicht zijn deze personen vrij jong, met een oververtegenwoordiging in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Nog interessanter is ze te analyseren door het prisma van de tien levensfasen. Deze segmentatie begint met de jongsten (-35 jaar) die niet alleen wonen, gaat verder met jonge “empty nesters” en vervolgens jonge stellen. Ze doorloopt drie stadia met kinderen van verschillende leeftijden bij personen onder 60 jaar, met parallelle groepen van middelbare leeftijd maar zonder kinderen, en eindigt met de senioren.

Aldus blijkt dat de meerderheid van de cord cutters aan het begin van hun volwassen leven staan, als single of als koppel, en dat de afwezigheid van kinderen in het gezin ook een bepalende factor is om geen kabel te hebben. Het lijkt er dus op dat de opeenvolgende levensfasen en vooral de komst van kinderen een belangrijke rol spelen om deze personen ervan te overtuigen om net als 95% van de Belgische bevolking minstens een tv-toestel in huis te hebben.

Redactie: MM.