Seen from Space: Voor nieuwsuitgevers is reclame naar de achtergrond verhuisd

FacebookTwitterLinkedIn

Het Reuters Institute van de universiteit van Oxford publiceerde zijn voorspellingen voor 2021. Die zijn gebaseerd op een enquête die in december gevoerd werd bij meer dan 200 hooggeplaatste respondenten bij de uitgevers van 43 landen wereldwijd (maar niet in België).

Over de belangrijkste digitale inkomstenstromen voor 2021 zijn hun meningen heel duidelijk. De voornaamste inkomsten zullen dit jaar van de gebruikers komen, via de betaling van abonnementen. Reclame (zowel display als native) volgt pas daarna. De tijd waarin we geloofden dat alles op het internet gratis was en gefinancierd kon worden door reclame, is voorbij. Als teken des tijds duikt in de lijst met inkomsten de financiering door de platformen op. De druk op Google, Facebook en co wordt inderdaad steeds groter om de uitgevers te vergoeden voor de content van de uitgevers die de GAFA doorgeven en verzilveren. In Europa zou de vertaling van de richtlijn betreffende het naburig recht in de verschillende nationale wetgevingen deze financieringswijze trouwens moeten bevorderen, waarbij de GAFA verplicht worden om de uitgevers te betalen.

Voor de rest kunnen we vaststellen dat de financieringsstromen diversifiëren. Gemiddeld citeren de respondenten voor de studie 2021 vier verschillende inkomstenbronnen. Helaas ontbreken de details voor bepaalde posten (‘related businesses’ en ‘e-commerce’ zijn heel algemeen). Als we vergelijken met een soortgelijke studie die twee jaar geleden gevoerd werd bij een verwante steekproef, zien we een belangrijke evolutie bij de reclame.

Zowel display als native zijn duidelijk minder belangrijk geworden bij de desbetreffende uitgevers. Display dat twee jaar geleden als inkomstenbron nummer een werd beschouwd, verliest die plaats zelfs. Dat komt natuurlijk niet als een verrassing. Als er twee jaar geleden aan de uitgevers gevraagd werd welke bron van inkomsten de belangrijkste was (in hoofdletters in de vragenlijst) voor de inkomsten van hun bedrijf in 2019 stonden abonnementen al op de eerste plaats, met grote voorsprong voor display en native (respectievelijk goed voor 52%, 27% en 8%). De cijfers voor 2021 bevestigen deze verschuiving van de reclame-inkomsten naar het achterplan.

Redactie: MM.