Seen from Space: Spectaculaire comeback van TV bij de light viewers

FacebookTwitterLinkedIn

In het vorige Seen from Space artikel werd aangetoond dat het bereik van de televisiejournaals aan het begin van de gezondheidscrisis (tussen 1 en 11 maart) aanzienlijk was toegenomen. Tot dan toe was het algemene televisiebereik echter nog niet speciaal gestegen. Alles veranderde tijdens het lange wachten op donderdag 12 maart, toen de eerste aanscherping van de maatregelen werd aangekondigd. Die avond lag niet alleen het Total TV-bereik veel hoger dan de vorige donderdagen, maar het publiek voor Other Screen Usage nam ongewoon fel af. Kijkers gaven duidelijk prioriteit aan nieuws en minder aan entertainment. Sinds die dag worden de Belgen aangemaand zo veel mogelijk thuis te blijven en de cijfers blijven stijgen naarmate onze landgenoten meer tijd thuis doorbrengen (tot op woensdag 18/03).

De cijfers die sinds maandag 16 maart opgetekend werden, zijn gewoonweg spectaculair. Er is bijna een verdubbeling bij de kinderen en toenames van 40 tot 60% bij de 15-34-jarigen en 20 tot 40% bij de 35-54-jarigen, met zeer vergelijkbare volumes in het noorden en het zuiden. Bij de Other Screen Usages zien we na donderdag 12 maart ook een sterke toename van de bereikcijfers, maar verhoudingsgewijs minder significant dan dat van Total televisiekanalen. We hebben het over het dagbereik, live of vosdal  (Viewing On The Same Day As Live). We zullen binnen een week weten of dit extra dagbereik ook extra uitgesteld bereik oplevert de dagen erna (1 tot 7 dagen na uitzending) of dat de eerste categorie toeneemt ten koste van de tweede.

Hoe dan ook, we zien momenteel een explosie van televisiekijken, op alle uren van de dag, en vooral bij degenen die er normaal het minst naar kijken (kinderen en jongvolwassenen). Dit bewijst dat televisie in het licht van de crisis een ideaal informatiekanaal blijft en een moeilijk te vervangen vorm van aanwezigheid voor alleenstaanden. Uiteraard zal iedereen zijn eigen gewoonten aankweken in deze vreemde tijden en de cijfers zullen niet noodzakelijk zo hoog blijven, maar het totale televisiebereik zal wellicht boven zijn gebruikelijke niveau blijven.

Redactie: MM.