Seen from Space: Podcasts in België, maturiteit of stagnatie?

FacebookTwitterLinkedIn

Podcasts doen het goed, ook bij adverteerders: volgens de Media Reactions-studie van Kantar zijn de vooruitzichten betreffende de investeringen in podcastreclame wereldwijd sterk gestegen, zowel voor het lopende jaar als voor het volgende.

Het is echter niet zeker dat de trend even gunstig zal zijn in België: de Matrix-studie van BAM rapporteert een daling van het aandeel van podcasts in zijn laatste digitale reclamecijfers.

De evolutie van het podcastbereik kunnen we positief bekijken en spreken van maturiteit. Of van stagnatie, als we het glas als half leeg beschouwen.

Volgens het Digital News Report (DNR) is de penetratie van het medium weinig veranderd, hoewel er contrasterende trends zijn tussen het noorden (waar zich een stijgende trend aftekent) en het zuiden (waar de cijfers lijken af te nemen).

De gevoelige schommelingen van jaar tot jaar weerspiegelen echter geen eenduidige evolutie bij de Belgen die werden bevraagd in het kader van de jaarlijkse DNR-studie. Die analyseert de podcastconsumptie aan de hand van vijf thema’s. Zoals duidelijk in de data van 2023 leveren deze vijf genres vergelijkbare prestaties, met uitzondering van sport, dat veel minder populair is dan de andere.

Een andere bron om de verklaarde podcastconsumptie op te volgen, is de driemaandelijkse Global Web Index-enquête, dit keer bij Belgische respondenten tussen 16 en 64 jaar. Podcasts worden sinds 2020 opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat zowel in termen van penetratie als van consumptietijd, zoals in onze grafiek, de evolutie van podcasts vrij stationair is. Ze lijkt zich op een plateau te bevinden. Tenzij er natuurlijk nog een opleving komt.

Maar over het algemeen, en op basis van verschillende maar overeenstemmende bronnen, lijkt de podcastmeter vandaag te blijven steken in ons land, terwijl het medium elders veel meer enthousiasme wekt.

https://www.space.be/img/upload/35ae38fb0a6daf73dc2a1f0c6ea8bcde.jpeg

Redactie: MM.