Seen from Space: Newspapers go ‘phygital’

FacebookTwitterLinkedIn

Naast de nieuwe NRS-persbereikstudie heeft het CIM onlangs ook de Brand Reports gepubliceerd. Die omvatten de echtverklaarde oplage- en verspreidingscijfers van alle perstitels en maken het mogelijk om de balans op te maken voor de hele betalende pers. In termen van totale oplage zetten de kranten gemengde resultaten neer.

Aan Franstalige zijde is er een zeer kleine stijging van 0,4%, terwijl de Vlaamse kranten een daling van -4% optekenen. Daardoor klokt de dagbladpers in zijn geheel af op -3% in vergelijking tot 2018. Er bestaan ook grote verschillen tussen de titels onderling. Zo registreert De Tijd + 4%, blijft De Standaard stabiel (+ 0,1%) en schommelen de anderen tussen -3% (Het Belang van Limburg) en -8% (De Morgen).

In het zuidelijke landsgedeelte zijn er ook verschillen. Le Soir boekt een vooruitgang van 7%, La Libre van bijna 6%, maar L’Avenir daalt met -3,5% en La Dernière Heure met 4,5%. Overal neemt het aandeel van echtverklaard digital (dus betalend digitaal) toe. In 2019 steeg dat met 42% in het zuiden en ‘slechts’ 20% in het noorden. Voor de Franstalige perstitels zijn het deze digitale verkopen die de globale stabiliteit verklaren en in het noorden compenseren ze het verlies. De kranten van de Mediafin Groep (De Tijd en Echo) blijven het verst gevorderd inzake digitale verkoop. Die draagt overigens niet altijd bij tot de goede gezondheid van een titel. Kijk maar naar De Morgen.

We zijn benieuwd om te zien wat er in 2020 zal gebeuren, nu de verschillende fasen van de pandemie de Belgen naar nieuws doen grijpen, maar de dagbladpers heeft niet op de crisis gewacht om te evolueren naar een hybride ‘phygital’ model.

Redactie: MM.