Seen from Space: Meer tijd voor de pers, ook in België?

FacebookTwitterLinkedIn

Magazine Media maakte onlangs een lijstje met trends die de pers momenteel kenmerken. Eén daarvan is de toegenomen leestijd bij consumenten. Dat lijkt logisch, gezien de afgelopen lockdowns. Helaas is de tijd die aan een medium besteed wordt geen courant begrip in de Belgische referentiestudie, behalve in de audiovisuele media. Er bestaan wel algemene aanwijzingen betreffende de consumptieduur (voor de pers in het algemeen). Die zijn te vinden in de Global Web Index, het online onderzoek dat we regelmatig gebruiken.

De enquête vraagt aan haar respondenten (die tussen 16 en 64 jaar zijn) hoeveel tijd ze op een gemiddelde dag besteden aan het lezen van twee soorten pers: ‘print press’ en ‘online press’. De respondenten moeten hun gedrag aangeven op basis van een reeks vakjes, gaande van minder dan 30 minuten tot meer dan 10u (!) per dag.

Zoals blijkt uit onze grafieken betreffende de eerste semesters van 2018 tot 2021, volgen de antwoorden globaal een snel afnemende curve. De grote meerderheid van respondenten verklaren sequenties van maximum een uur. Kleine groepjes maken gewag van beduidend langere leestijden.

Op basis van een geschat dagelijks gemiddelde blijkt een langere leesttijd, tenminste in Vlaanderen, met een toename in 2021, zowel van print als van de elektronische versies. Aan Franstalige zijde is de trend minder duidelijk. Voor print merken we aan beide kanten een toename van het kleine groepje grote lezers (diegenen die verklaren minstens drie uur per dag te besteden aan het lezen van de pers). Anderzijds daalt de proportie verklaarde gebruikers: ja de consumptieduur van de pers kan toenemen, maar in print daalt de lezersbasis, ook al gaat het op dat punt niet om een spectaculaire evolutie.

Redactie: MM.