Seen from Space: BIPT-studie

FacebookTwitterLinkedIn

Elk jaar laat telecomregulator BIPT een uitgebreid onderzoek voeren naar “de perceptie van de consument betreffende de Belgische elektronische communicatiemarkt”. De laatste editie verscheen in alle stilte in september 2022.

Voor de field die in maart van hetzelfde jaar werd uitgevoerd en waarop het document is gebaseerd, werden 1.543 personen van ten minste 15 jaar bevraagd via een vragenlijst per post en online enquêtes. Hun antwoorden leveren een schat aan informatie op over de instelling van de consumenten, hun kennis van de tarieven, hun tevredenheid, hun klachten of hun gebruik van technologie (hierover later meer).

Op declaratieve basis maken zij het ook mogelijk de sterke punten van elk van de belangrijkste telco’s in het land per regio te evalueren. Dat levert geen revolutionaire conclusies op: met een penetratiegraad van 45% voor alle diensten samen blijft Proximus de belangrijkste operator van het land, met de pole position in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar de tweede plaats in Vlaanderen, vrij ver na de marktleider Telenet, die in het noorden van het land bijna 57% haalt. Afhankelijk van de regio is nummer 2 Orange (Brussel) of Voo (Wallonië).

Maar ook al klopt de oefening niet helemaal, we kunnen ook de sterktes per groep optellen. In dit geval wordt het trio Proximus/Scarlet/Mobile Vikings duidelijk sterker, vooral in Vlaanderen, waar het dichter in de buurt van de Telenet-groep komt (bestaande uit Telenet en Base). Door de overname van Voo door Orange, waarover de regelgevende autoriteiten nog moeten beslissen, zouden we de entiteit ‘Orange 2023’ aan onze grafieken moeten toevoegen. Die zou in Wallonië zeer concurrerend kunnen zijn met Proximus. Het volume van de virtuele operatoren is in 2022 iets toegenomen (in 2021 vertegenwoordigde dat iets meer dan 5%), maar het blijft marginaal. Bovendien zijn er weinig opvallende wijzigingen ten opzichte van de resultaten die de studie in 2021 optekende.

Wel moeten we er rekening mee houden dat deze ramingen kunnen lijden onder een foutenmarge die eigen is aan het soort onderzoek dat gevoerd werd, onder mogelijke verwarring in de verklaringen van de respondenten en natuurlijk onder wijzigingen die sindsdien in de contracten zijn aangebracht. Bovendien worden penetratiegegevens idealiter ontdubbeld.

Kortom, de benaderingen van de telecommarkt in 2022 op basis van BIPT-informatie moeten als louter indicatief worden beschouwd.

 

Redactie: MM.