Evolutie van de ruimtekost in de reclame van 2008 tot 2013

FacebookTwitterLinkedIn

 

De UMA (United Media Agencies) heeft de studie van de ruimtekost-evolutie in de reclame van 2008 tot 2013 geactualiseerd.

 

De evolutie van de prijzen en kosten per 1.000 contacten werden apart berekend voor de belangrijkste media sinds 2008. Als basis is een zo volledig mogelijke typeselectie genomen van reclamedragers of blokken binnen de bestudeerde media. Tot slot is er een vergelijking tussen de voornaamste media onderling. 

 

De kosten per 1.000 werden berekend op de doelgroep 15 jaar en ouder. 

 

De studie is gebaseerd op bruto kosten, zonder rekening te houden met degressieven (behalve de combinatiedegressieven), kortingen en/of onderhandelingen. Het gaat dus meer om een referentie voor de markt dan om een overzicht van de effectief betaalde prijzen, vooral in de recentste periodes.

 

Resultaten:

– Tijdens de geobserveerde periode stelt men vast dat de algemene inflatie sneller stijgt (+10% in 5 jaar) dan deze van de prijzen van mediaruimte die slechtst met 4% groeien in dezelfde periode. Zelfs als de kosten per duizend contacten sneller stijgen (+6%) blijft deze groei onder het inflatiecijfer.

– Deze relatief gunstige evolutie is gebaseerd op het gemiddelde van het mediagebruik op de Belgische markt. Een adverteerder die hoofdzakelijk media gebruikte waarvan de prijs flink gestegen is kan dit totaal anders hebben ervaren.

– De groei van de algemene kost per duizend contacten is hoofdzakelijk te wijten aan de pers, affichage en radio terwijl televisie leidt tot een duidelijke vermindering van de gemiddelde waarde van alle media.

– De toegepaste methodiek leidt tot een flinke stijging van de kosten per contact op Internet in 2012 en 2013, maar men kan ervan uit gaan dat de groeiende kost wordt verbonden aan de evolutie van de markt. Er moet ook opgemerkt worden dat onze analyse zich beperkt tot de MDB gegevens en dat deze niet het geheel van het digitale universum omvatten.