CIC Resultaten van het onderzoek – Belgen, mobiliteit en media: de grote Autostudie

FacebookTwitterLinkedIn

 

De verenigde krantenuitgevers hebben besloten hun informatiemissie nog meer kleur te geven met de oprichting, binnen het Newspaperswork marketingplatform, van een volbloed kenniscentrum: het Consumer Insights Center (CIC). Met het oog op de ontwikkeling van sectoriële barometers zullen bij krantenlezers en on line panels op regelmatige basis enquêtes afgenomen worden. Voor haar eerste grote studie heeft het CIC de automobielindustrie onder de loep genomen. Isabelle Ortegate, Marketing Manager bij IPM Advertising, is voor Newspaperswork met een fijne kam door de resultaten gegaan.

 

Ortegate: “Newspaperswork heeft AQRate opgedragen om een sectoriële autobarometer uit te voeren en het gedrag van de consumenten te scannen. De studie werd uitgevoerd van 11 januari tot 3 februari 2013, met behulp van een on line vragenlijst die voorgelegd werd aan 2.510 individuen van 18 jaar en ouder. De aanpak is origineel in de mate dat gekozen werd voor twee verschillende rekruteringsmethodes, nl. het on line panel en rekruteringsadvertenties die in de titels en op de sites van de dagbladuitgevers verspreid werden.

 

De studie onthult dat 76 % van de consumenten zeggen dat ze hun wagen niet zouden kunnen missen. 71 % aanziet hem louter als een vervoermiddel, wat niet wegneemt dat 61 % ervan houdt rond te toeren en de auto ziet als een vorm van ontspanning. Voor de automobieldesigners is een heel belangrijke rol weggelegd, aangezien 37 % van de respondenten trouw zijn aan een merk, terwijl de meerderheid (55 %) zijn wagen eerder in functie van het model kiest.

 

Wanneer naar hun aankoopintentie gepeild wordt, verklaren 44 % van de respondenten dat ze binnen de vier jaar een voertuig willen aankopen; 17 % binnen het jaar. De top 3 van de merken die in overweging genomen worden, bestaat uit  Volkswagen (31 %),  Audi (29 %) en Citroën (18 %). Naast eventuele kortingen en gratis opties behoren de betrouwbaarheid van het merk en de prijs tot de belangrijkste aankoopcriteria.

 

Als, in een ander register, naar de evolutie van het gedrag t.o.v. de wagen gekeken wordt, valt op dat de Belg in het algemeen en de krantenlezer in het bijzonder bereid is om zijn gedrag aan de veranderde noden en vereisten aan te passen. Zo wordt opvallend klimaatvriendelijk gedacht: 84 % zou wellicht vaker minder vervuilende vervoermiddelen gebruiken, 80 % zou bereid zijn om zich minder met de wagen te verplaatsen en 76 % zou minder snel autorijden. Meer dan de Belg in het algemeen zouden krantenlezers bij aankoop van een nieuwe wagen letten op het verbruik, het groene karakter en de uitrusting.

 

De consumenten kregen ook de kans om de verschillende media te evalueren als informatiebron m.b.t. een nieuw voertuig. De krant scoort daarbij opvallend sterk en staat als enig medium in de overgrote meerderheid van de top drie`s per criterium. Zo scoren ze een topplaats voor objectiviteit, aanzet tot actie, verhoging van de merkbekendheid, ‘richt zich tot de opinion leaders`, proximiteit en word of mouth. Op ‘informeert omtrent de nieuwe reglementeringen` prijken de kranten met voorsprong op één.

 

Ook de waardering voor autoreclame naargelang het medium geeft over de ganse lijn een positief beeld van print in het algemeen en de dagbladpers in het bijzonder. Krantenreclame wordt dan natuurlijkerwijze ervaren als zeer vertrouwenwekkend, geloofwaardig en informatief en opvallend weinig irritant of intrusief.

 

Kijken we naar de verschillen tussen het on line panel en de CIC-krantenlezers in perceptie van de waarde van de krant bij het zoeken naar informatie over nieuwe wagens, dan valt op dat de krantenlezers op alle parameters consequent beter scoren. Als het tenslotte om de perceptie van autoreclame gaat, en meer bepaald om de emotionele dimensie die zo sterk vervat ligt in de binding van de lezer met zijn krant, valt op dat autoreclame bij een krantenlezer significant meer (bijna 40 % t.o.v. 14 %) emotie losweekt, aantrekkelijker overkomt en doet dromen…”