Het CIM, waar Census en Survey elkaar ontmoeten

FacebookTwitterLinkedIn

Het loopt storm voor de laatste sessie van CommPass op 20 november, de CIM-Matinée. Een ongezien aantal inschrijvingen geeft aan dat de markt behoefte heeft aan informatie over CIM-studies en hun “path to the future”.

Vandaag is de rode draad de discussie over het gebruik van verschillende databronnen. Michaël Debels (CIM) zal de mogelijkheden van deze aanpak in een eerste presentatie kort schetsen. Het maakt de zoektocht naar oplossingen echter alleen maar complexer. Politieke, technische, financiële, ownership en privacyaspecten dienen in overweging genomen te worden.

De CIM Out-of-Home studie bewijst alvast dat het kan. Het meten van “Kijken” is een complexe cocktail van tv, video, binnenlandse en buitenlandse spelers en een behoefte aan transparantie en standaardisatie. In “Luisteren” moet de opkomst van streams en platforms mee gemeten worden. Het initieel zeer ambitieuze dossier “Lezen” moet een nieuwe adem vinden, nu geen van de uitgevers nog gelukkig lijkt met de uitgetekende architectuur. Ondertussen openen zich permanent nieuwe projecten in digitaal, onmisbaar voor de meeste andere studies, maar die door uiteenlopende verwachtingen moeilijk landen. Tot slot willen we ook crossmediale inzichten om de strategische reflecties te verrijken.

De presentaties worden gegeven door de voorzitters van de Strategische of Technische Commissies van het CIM, onder begeleiding van Pierre Vanderbeck. Een niet te missen rendez-vous vanaf 9 uur bij Living Tomorrow in Vilvoorde.