Kost per duizend lezers/kijkers

Verband tussen de betaalde kostprijs voor een campagne of een reclameinlassing van een bepaald formaat en het bereik ervan uitgedrukt in duizend netto contacten binnen de doelgroep, d.w.z. het aantal verschillende individuen dat minstens een keer bereikt wordt.